הישגי כרמיאל
ישוב : כרמיאל (60410)
אחראי : איתן וידר
אתר אינתרנט : http://www.hesegikarmiel.org.il
דוא''ל : hesegikarmiel@walla.co.il
כתובת : אולם פיס האיריסים, חוחית 65, כרמיאל
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-1 10 741 E21 גל פרפל הישגי כרמיאל 1404.4 (1402.9)
+2 17 631 J18 טל טילקין הישגי כרמיאל 1303.7 (1269.4)
-2 29 675 E20 רון דימנט הישגי כרמיאל 1165.1 (1165.1)
+19 41 657 J18 אביב הלפרן הישגי כרמיאל 1072.2 (994.9)
+20 43 626 J16 נתן סגל הישגי כרמיאל 1069.2 (992.2)
-4 48 1597 S50 יורי דימנט הישגי כרמיאל 1052.2 (1052.2)
-4 62 1591 S50 דמיטרי אברמנקו הישגי כרמיאל 1015.4 (1008.2)
+23 79 817 S יובל נוטנקו הישגי כרמיאל 955.3 (888.0)
-5 94 2285 J17 בן בכר הישגי כרמיאל 927.2 (921.2)
= 151 4298 S60 אלברט לרמן הישגי כרמיאל 792.4 (793.8)
+5 159 2633 C15 ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל 779.1 (765.8)
-17 481 5214 S יוסי אברמוב הישגי כרמיאל 467.8 (467.8)
-24 709 2340 S40 אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל 290.1 (291.5)
-31 734 2621 M13 יהונתן גנדל הישגי כרמיאל 274.6 (278.8)
-26 756 4800 S50 ליאוניד לנגר הישגי כרמיאל 260.9 (263.7)
+102 851 5499 C14 ניל קלקמן הישגי כרמיאל 220.8 (168.0)
+15 852 2377 M12 מקסים שר הישגי כרמיאל 220.7 (209.7)
-20 899 4840 S50 ולנטין סיפקוב הישגי כרמיאל 203.5 (203.5)
-32 940 2822 M13 לב לנגר מרשק הישגי כרמיאל 188.6 (192.8)
-23 941 4629 C14 אריאל צ'רניקוב הישגי כרמיאל 188.6 (187.9)
-9 980 3726 J18 נועם צברי הישגי כרמיאל 161.5 (152.4)
-12 984 5504 C14 נדב שאף הישגי כרמיאל 158.7 (151.1)
-1 1037 5500 M13 תמיר חזות הישגי כרמיאל 106.7 (86.4)
-27 1114 4453 B11 יובל רוזנברג הישגי כרמיאל 68.9 (68.9)
-33 1207 4784 M13 יובל סולובי הישגי כרמיאל 23.8 (23.1)
-45 1213 5137 M13 אנטון מנשין הישגי כרמיאל 17.2 (28.4)
+92 1225 5847 B10 יהלי זגורי הישגי כרמיאל 11.5 (1.0)
-44 1350 5785 B11 אריאל שטיינפר הישגי כרמיאל 1.0 (1.0)
-170 1389 6055 B10 רואי שאף הישגי כרמיאל 1.0 (2.4)
=> 1412 6321 C14 שי קייזר הישגי כרמיאל 1.0 (0.0)
=> 1413 6323 M13 אייל רבין הישגי כרמיאל 1.0 (0.0)
10    גל פרפל הישגי כרמיאל 1404 (1402)
17    טל טילקין הישגי כרמיאל 1303 (1269)
29    רון דימנט הישגי כרמיאל 1165 (1165)
41    אביב הלפרן הישגי כרמיאל 1072 (994)
43    נתן סגל הישגי כרמיאל 1069 (992)
48    יורי דימנט הישגי כרמיאל 1052 (1052)
62    דמיטרי אברמנקו הישגי כרמיאל 1015 (1008)
79    יובל נוטנקו הישגי כרמיאל 955 (887)
94    בן בכר הישגי כרמיאל 927 (921)
151 = אלברט לרמן הישגי כרמיאל 792 (793)
159    ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל 779 (765)
481    יוסי אברמוב הישגי כרמיאל 467 (467)
709    אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל 290 (291)
734    יהונתן גנדל הישגי כרמיאל 274 (278)
756    ליאוניד לנגר הישגי כרמיאל 260 (263)
851    ניל קלקמן הישגי כרמיאל 220 (167)
852    מקסים שר הישגי כרמיאל 220 (209)
899    ולנטין סיפקוב הישגי כרמיאל 203 (203)
940    לב לנגר מרשק הישגי כרמיאל 188 (192)
941    אריאל צ'רניקוב הישגי כרמיאל 188 (187)
980    נועם צברי הישגי כרמיאל 161 (152)
984    נדב שאף הישגי כרמיאל 158 (151)
1037    תמיר חזות הישגי כרמיאל 106 (86)
1114    יובל רוזנברג הישגי כרמיאל 68 (68)
1207    יובל סולובי הישגי כרמיאל 23 (23)
1213    אנטון מנשין הישגי כרמיאל 17 (28)
1225    יהלי זגורי הישגי כרמיאל 11 (1)
1350    אריאל שטיינפר הישגי כרמיאל 1 (1)
1389    רואי שאף הישגי כרמיאל 1 (2)
1412 => שי קייזר הישגי כרמיאל 1 (0)
1413 => אייל רבין הישגי כרמיאל 1 (0)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 5 1087 S שלי גלמן הישגי כרמיאל 947.3 (947.3)
= 13 1043 E20 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 833.9 (833.9)
+2 22 2146 C15 ניקול רפין הישגי כרמיאל 638.3 (617.3)
= 25 1067 S אמילי קליין הישגי כרמיאל 616.5 (616.5)
+1 31 2269 M13 רומי טילקין הישגי כרמיאל 591.4 (586.4)
+3 42 2938 C15 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל 529.9 (504.1)
-2 49 2339 J16 לינל סורקין הישגי כרמיאל 492.7 (492.7)
+4 50 2335 M13 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 491.8 (425.6)
= 52 2944 M13 ליאל שוט הישגי כרמיאל 451.2 (440.2)
-1 54 1582 S50 איריס שטיין הישגי כרמיאל 446.4 (434.5)
= 55 2470 C15 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 438.0 (416.2)
+1 57 2916 C14 אלה שביט הישגי כרמיאל 424.9 (409.2)
= 71 2934 M13 שיראל הרון הישגי כרמיאל 268.4 (263.5)
+2 75 4486 S40 דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל 251.3 (247.1)
+6 87 2943 J17 שני סלוצקי הישגי כרמיאל 225.6 (216.5)
-4 94 4635 S40 יוליה אהרפי הישגי כרמיאל 208.4 (220.3)
+1 95 4322 J16 תירזה מסטר הישגי כרמיאל 208.4 (208.4)
=> 103 6087 S60 בלה וגין הישגי כרמיאל 199.1 (0.0)
-3 115 4645 S50 אירינה נורדקין הישגי כרמיאל 174.5 (173.1)
+21 132 4284 M13 לינה רוז'ילו הישגי כרמיאל 76.3 (53.9)
-3 166 5498 B10 מישל צ'שקין הישגי כרמיאל 33.9 (29.0)
=> 182 5545 B11 נויה אלטמן הישגי כרמיאל 1.0 (0.0)
5 = שלי גלמן הישגי כרמיאל 947 (947)
13 = קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 833 (833)
22    ניקול רפין הישגי כרמיאל 638 (617)
25 = אמילי קליין הישגי כרמיאל 616 (616)
31    רומי טילקין הישגי כרמיאל 591 (586)
42    ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל 529 (504)
49    לינל סורקין הישגי כרמיאל 492 (492)
50    אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 491 (425)
52 = ליאל שוט הישגי כרמיאל 451 (440)
54    איריס שטיין הישגי כרמיאל 446 (434)
55 = סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 438 (416)
57    אלה שביט הישגי כרמיאל 424 (409)
71 = שיראל הרון הישגי כרמיאל 268 (263)
75    דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל 251 (247)
87    שני סלוצקי הישגי כרמיאל 225 (216)
94    יוליה אהרפי הישגי כרמיאל 208 (220)
95    תירזה מסטר הישגי כרמיאל 208 (208)
103 => בלה וגין הישגי כרמיאל 199 (0)
115    אירינה נורדקין הישגי כרמיאל 174 (173)
132    לינה רוז'ילו הישגי כרמיאל 76 (53)
166    מישל צ'שקין הישגי כרמיאל 33 (29)
182 => נויה אלטמן הישגי כרמיאל 1 (0)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com