מכבי רחובות M6

כתובת : תיכון דה שליט רח״שמעוני
ראש קבוצה : זאב לטיצבר
דוא''ל :
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com