מכבי רחובות F2

כתובת : בתיכון דה שליט רחוב מנוחה ונחלה
ראש קבוצה : ילנה אגרונוב
דוא''ל : ishaya.yarimi@gmail.com
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com