מכבי רחובות F1

כתובת : בית ספר בכור לוי רחוב הרצוג רחובות
ראש קבוצה : שני גראואר
דוא''ל : ishaya.yarimi@gmail.com
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com