כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה C1

קדטים צפון, קדטים חיפה, קדטים שלב ב צפון-חיפה, קדטים מקומות 9-16, ליגה קדטים

כתובת :
ראש קבוצה :
דוא''ל :
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com