הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה C4

קדטים מרכז, קדטים ירושלים 2, קדטים שלב ב ירושלים תחתון, ליגה קדטים

כתובת :
ראש קבוצה :
דוא''ל :
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com