הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה C3

קדטים מרכז, קדטים ירושלים 1, קדטים שלב ב ירושלים תחתון, ליגה קדטים

אלון אלמוג פעיל

 ID של השחקן : 3922
 קטגוריה : C15
 נקודות : 22.0
משחקים : 2

ניבי דרבסי פעיל

 ID של השחקן : 5587
 קטגוריה : C15
 נקודות : 150.3
משחקים : 4

דור בסן פעיל

 ID של השחקן : 5588
 קטגוריה : C14
 נקודות : 1.0
משחקים : 4

נעם ברט פעיל

 ID של השחקן : 5593
 קטגוריה : C14
 נקודות : 0.0
משחקים : 2

רועי גל אור פעיל

 ID של השחקן : 6006
 קטגוריה : C15
 נקודות : 0.0
משחקים : 3
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com