הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה C2

קדטים דרום, קדטים ירושלים 2, קדטים שלב ב ירושלים, קדטים שלב ג - משחקי הצלבה, קדטים מקומות 5-8, ליגה קדטים

כתובת :
ראש קבוצה :
דוא''ל :
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com