הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2

מיני קדטים ירושלים, מיני קדטים שלב ב ירושלים תחתון, ליגה מיני קדטים

כתובת :
ראש קבוצה :
דוא''ל :
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com