הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1

ליגת מיני-קדטים, מיני קדטים ירושלים, מיני קדטים שלב ב ירושלים דרום, מיני קדטים משחקי הצלבה, מיני קדטים מקומות 5-8

כתובת :
ראש קבוצה :
דוא''ל :
מ' טלפון :
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com