מ. טנ"ש ויקטור נתניה C1

קדטים שרון, קדטים שלב ב שרון-מרכז, קדטים מקומות 9-16, ליגה קדטים

כתובת : טשרניחובסקי 12, נתניה
ראש קבוצה : טל מיטרני
דוא''ל :
מ' טלפון : 0544804262
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com