דירוג גברים
30/09/2019 - 31/10/2019
<< 1 2 3 4 5 6 7 8
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-2 701 4814 B9 שון איכנבאום הפועל לוד 36.5 (36.5)
-2 702 4093 C14 רוני פרדין בית''ר ראשון לציון 36.3 (36.3)
-2 703 3765 B10 ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 34.5 (34.5)
-2 704 4755 M13 משה נחמיה גוטליב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 34.0 (34.0)
-2 705 3759 B11 דרור גורן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 32.5 (32.5)
-2 706 4313 B11 שילי הוד בית''ר באר שבע 30.5 (30.5)
-1 707 4107 B11 מירון ברזין הפועל בת ים 20.9 (26.5)
-1 708 4437 C15 נועם פלדמן בית''ר ראשון לציון 19.7 (19.7)
-1 709 4123 C15 אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה 13.5 (13.5)
-1 710 4801 B11 יונתן נפומניאשצי הפועל לוד 12.7 (12.7)
-1 711 3737 B11 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8.7 (8.7)
-1 712 4119 C15 יניב טל טניס שולחן חיפה 3.7 (3.7)
-1 713 4389 M13 רועי סלוניקיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1.0 (1.0)
-1 714 4467 M12 אליאור אהרון עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
-1 715 4506 C14 יובל בכר הפועל ארנון רמת גן 1.0 (1.0)
-1 716 4754 M13 אורי שנהר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1.0 (1.0)
-1 717 4886 C14 ג'וני דזו בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 718 4896 C15 שי נשטיר הפועל לוד 1.0 (1.0)
-1 719 4929 C14 איליי גונטובוניק בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 720 4930 C14 נדב בנימיני בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 721 4934 C14 אלון חיימסון בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 722 4946 C14 גיא פרוסט בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 723 4956 C15 אדם קון בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 724 4992 C14 אריאל דהן בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 725 5014 C15 רועי נחמיאס בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 726 5018 C15 מור ביטון בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 727 5030 C15 עמית פרחי בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 728 5184 C14 אדיר כהן בית''ר ראשון לציון 1.0 (1.0)
-1 729 5222 C14 יאיר הלוי הפועל פתח תקווה 1.0 (1.0)
701    שון איכנבאום הפועל לוד 36 (36)
702    רוני פרדין בית''ר ראשון לציון 36 (36)
703    ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 34 (34)
704    משה נחמיה גוטליב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 34 (34)
705    דרור גורן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 32 (32)
706    שילי הוד בית''ר באר שבע 30 (30)
707    מירון ברזין הפועל בת ים 20 (26)
708    נועם פלדמן בית''ר ראשון לציון 19 (19)
709    אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה 13 (13)
710    יונתן נפומניאשצי הפועל לוד 12 (12)
711    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8 (8)
712    יניב טל טניס שולחן חיפה 3 (3)
713    רועי סלוניקיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1 (1)
714    אליאור אהרון עירוני גבעתיים 1 (1)
715    יובל בכר הפועל ארנון רמת גן 1 (1)
716    אורי שנהר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1 (1)
717    ג'וני דזו בית''ר ראשון לציון 1 (1)
718    שי נשטיר הפועל לוד 1 (1)
719    איליי גונטובוניק בית''ר ראשון לציון 1 (1)
720    נדב בנימיני בית''ר ראשון לציון 1 (1)
721    אלון חיימסון בית''ר ראשון לציון 1 (1)
722    גיא פרוסט בית''ר ראשון לציון 1 (1)
723    אדם קון בית''ר ראשון לציון 1 (1)
724    אריאל דהן בית''ר ראשון לציון 1 (1)
725    רועי נחמיאס בית''ר ראשון לציון 1 (1)
726    מור ביטון בית''ר ראשון לציון 1 (1)
727    עמית פרחי בית''ר ראשון לציון 1 (1)
728    אדיר כהן בית''ר ראשון לציון 1 (1)
729    יאיר הלוי הפועל פתח תקווה 1 (1)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com