דירוג גברים
31/10/2017 - 30/11/2017
<< 1 2 3 4 5 6 7
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-6 601 2214 J17 עמיחי קור בית''ר ראשון לציון 292.5 (292.5)
-37 602 2287 J16 מאור בן ציון הפועל גליל תחתון 291.2 (307.7)
-18 603 2759 B11 יאן אנגאוס הפועל אילת 291.0 (300.0)
-7 604 3082 M12 אסף חננאל הפועל קריית אונו 289.1 (289.1)
-7 605 2707 C15 דניאל גורנשטיין מכבי גבירול באר שבע 289.0 (289.0)
-10 606 2770 M13 עומר טוכמן מכבי זכרון יעקב 288.8 (290.2)
-8 607 2658 J18 דוד שמואלס הפועל מבשרת ציון 288.0 (288.0)
-8 608 2321 J17 דור פרידלנדר הפועל ירושלים 287.5 (287.5)
-8 609 2591 C14 עידן בירן הפועל מבשרת ציון 287.5 (287.5)
-8 610 2484 M12 מיכאל ליטבק מכבי רחובות 287.0 (287.0)
+3 611 3122 B11 איליי כוכבי מכבי זכרון יעקב 285.6 (272.5)
-7 612 2224 C14 פבל שישקין בית''ר באר שבע 284.0 (284.0)
-10 613 2971 M13 עמית קול ק.ה. גבעתיים 283.5 (286.3)
-7 614 3045 B10 יהונתן גירזיל ק.ה. קריית מוצקין 282.7 (281.3)
-9 615 3179 M13 לב סיניצקי ק.ה. קריית מוצקין 282.6 (282.6)
-7 616 2671 C15 אוריה סמורי הפועל מבשרת ציון 280.5 (280.5)
-7 617 2810 J17 אופיר כודדה הפועל ירושלים 279.4 (279.4)
-7 618 2881 S שמואל גילובוי הפועל אשדוד 275.0 (275.0)
-6 619 2865 M13 זהר דוד הפועל באר טוביה 274.0 (274.0)
-12 620 3063 M12 אור-רון אמזלג הפועל אילת 274.0 (281.0)
+4 621 2912 B11 ליאור ליפץ הישגי כרמיאל 263.4 (233.5)
-7 622 2879 C14 שי פינשטיין הפועל מבשרת ציון 262.5 (262.5)
=> 623 3142 C14 איתן רשקובסקי הפועל מעוף רעננה 257.5 (0.0)
-8 624 2698 S רומאו מיכאלה טניס שולחן חיפה 257.0 (260.0)
-8 625 2822 B11 לב לנגר מרשק הישגי כרמיאל 253.6 (256.4)
-6 626 2859 C14 ליאור צליק ק.ה. קריית מוצקין 251.8 (251.8)
-9 627 2289 J16 נדב מרטין הפועל גליל תחתון 248.5 (254.6)
-9 628 2592 C14 עמית שטינבך ק.ה. גבעתיים 246.2 (253.0)
-17 629 2970 M13 אמיר הופמן ק.ה. גבעתיים 245.0 (274.5)
-9 630 2631 B9 יניב רייבר ק.ה. קריית מוצקין 244.7 (247.5)
-7 631 2621 B11 יהונתן גנדל הישגי כרמיאל 237.1 (241.3)
-10 632 2927 M13 נועם אלוש בית''ר ראשון לציון 234.1 (246.1)
=> 633 2993 M12 דוד מלכה הפועל לוד 232.0 (0.0)
-11 634 2291 J16 אלון עטיה הפועל גליל תחתון 231.2 (243.8)
-9 635 2408 C15 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 203.2 (212.5)
-9 636 2951 C14 איתיאלי דהן הפועל ארנון רמת גן 196.5 (201.5)
=> 637 2963 M13 אלכסנדר איוונוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 179.6 (0.0)
-10 638 2961 C14 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 117.8 (102.4)
601    עמיחי קור בית''ר ראשון לציון 292 (292)
602    מאור בן ציון הפועל גליל תחתון 291 (307)
603    יאן אנגאוס הפועל אילת 291 (300)
604    אסף חננאל הפועל קריית אונו 289 (289)
605    דניאל גורנשטיין מכבי גבירול באר שבע 289 (289)
606    עומר טוכמן מכבי זכרון יעקב 288 (290)
607    דוד שמואלס הפועל מבשרת ציון 288 (288)
608    דור פרידלנדר הפועל ירושלים 287 (287)
609    עידן בירן הפועל מבשרת ציון 287 (287)
610    מיכאל ליטבק מכבי רחובות 287 (287)
611    איליי כוכבי מכבי זכרון יעקב 285 (272)
612    פבל שישקין בית''ר באר שבע 284 (284)
613    עמית קול ק.ה. גבעתיים 283 (286)
614    יהונתן גירזיל ק.ה. קריית מוצקין 282 (281)
615    לב סיניצקי ק.ה. קריית מוצקין 282 (282)
616    אוריה סמורי הפועל מבשרת ציון 280 (280)
617    אופיר כודדה הפועל ירושלים 279 (279)
618    שמואל גילובוי הפועל אשדוד 275 (275)
619    זהר דוד הפועל באר טוביה 274 (274)
620    אור-רון אמזלג הפועל אילת 274 (281)
621    ליאור ליפץ הישגי כרמיאל 263 (233)
622    שי פינשטיין הפועל מבשרת ציון 262 (262)
623 => איתן רשקובסקי הפועל מעוף רעננה 257 (0)
624    רומאו מיכאלה טניס שולחן חיפה 257 (260)
625    לב לנגר מרשק הישגי כרמיאל 253 (256)
626    ליאור צליק ק.ה. קריית מוצקין 251 (251)
627    נדב מרטין הפועל גליל תחתון 248 (254)
628    עמית שטינבך ק.ה. גבעתיים 246 (253)
629    אמיר הופמן ק.ה. גבעתיים 245 (274)
630    יניב רייבר ק.ה. קריית מוצקין 244 (247)
631    יהונתן גנדל הישגי כרמיאל 237 (241)
632    נועם אלוש בית''ר ראשון לציון 234 (246)
633 => דוד מלכה הפועל לוד 232 (0)
634    אלון עטיה הפועל גליל תחתון 231 (243)
635    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 203 (212)
636    איתיאלי דהן הפועל ארנון רמת גן 196 (201)
637 => אלכסנדר איוונוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 179 (0)
638    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 117 (102)
<< 1 2 3 4 5 6 7
© Copyright 2012-2017 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com