דירוג גברים
31/08/2018 - 01/09/2018
<< 1 2 3 4 5
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+703 401 3798 C15 אמיר מנצורה הפועל מבשרת ציון 232.9 (232.9)
+704 402 3129 S אלכס מזוס הפועל טנ''ש באר שבע 232.2 (232.2)
+711 403 4176 B11 איתי שרון בית''ר ראשון לציון 223.7 (223.7)
+714 404 2592 C15 עמית שטינבך ק.ה. גבעתיים 219.3 (219.3)
+714 405 3162 M13 אורן וקרט הפועל גליל תחתון 218.1 (218.1)
+717 406 3764 C14 יאיר רומנו הפועל מבשרת ציון 216.6 (216.6)
+721 407 2930 B10 אורי שר בית''ר באר שבע 205.1 (205.1)
+745 408 3109 M12 דביר זינגר הפועל מבשרת ציון 173.6 (173.6)
+746 409 2408 J16 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 166.4 (166.4)
+748 410 3775 C15 און ארמי ק.ה. גבעתיים 149.8 (149.8)
+753 411 2961 C15 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 132.3 (132.3)
+753 412 4144 C15 יהלי חינקיס ק.ה. גבעתיים 127.8 (127.8)
+753 413 3766 M12 אדיר שומר הפועל מבשרת ציון 122.8 (122.8)
+756 414 3807 M13 פלג ברני סקין מכבי רחובות 112.7 (112.7)
+759 415 2377 B11 מקסים שר הישגי כרמיאל 103.3 (103.3)
+759 416 3851 M12 שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 103.3 (103.3)
+766 417 3879 B9 אילן אלטמן אליצור קריית אתא 95.7 (95.7)
+769 418 3752 M13 יוסף נאמן הפועל מבשרת ציון 92.2 (92.2)
+782 419 3768 M13 מיכאל לוסקי הפועל מבשרת ציון 83.8 (83.8)
+784 420 3777 M13 אמיתי זיו הפועל מבשרת ציון 83.1 (83.1)
+794 421 3200 B11 רועי חליפה ק.ה. גבעתיים 77.4 (77.4)
+817 422 3736 B10 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 66.2 (66.2)
+818 423 4110 B10 מיכאל מובסוביץ הפועל גליל תחתון 65.2 (65.2)
+819 424 4112 B11 יובל חזון הפועל גליל תחתון 64.1 (64.1)
+819 425 3759 B7 דרור גורן הפועל מבשרת ציון 64.0 (64.0)
+819 426 3765 B9 ינאי זינגר הפועל מבשרת ציון 63.7 (63.7)
+819 427 2979 C14 נדב למדן הפועל מבשרת ציון 61.0 (61.0)
+826 428 4174 B11 אריאל ברגינסקי בית''ר באר שבע 53.3 (53.3)
+828 429 3814 M13 עמרי אלימלך ק.ה. גבעתיים 51.6 (51.6)
+833 430 3822 M12 עפרי חליוה הפועל גליל תחתון 43.4 (43.4)
+836 431 3737 B10 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 37.0 (37.0)
+837 432 3020 B11 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 27.6 (27.6)
+837 433 3821 M12 יובל שלף הפועל גליל תחתון 25.7 (25.7)
+838 434 4119 C14 יניב טל טניס שולחן חיפה 9.4 (9.4)
401    אמיר מנצורה הפועל מבשרת ציון 232 (232)
402    אלכס מזוס הפועל טנ''ש באר שבע 232 (232)
403    איתי שרון בית''ר ראשון לציון 223 (223)
404    עמית שטינבך ק.ה. גבעתיים 219 (219)
405    אורן וקרט הפועל גליל תחתון 218 (218)
406    יאיר רומנו הפועל מבשרת ציון 216 (216)
407    אורי שר בית''ר באר שבע 205 (205)
408    דביר זינגר הפועל מבשרת ציון 173 (173)
409    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 166 (166)
410    און ארמי ק.ה. גבעתיים 149 (149)
411    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 132 (132)
412    יהלי חינקיס ק.ה. גבעתיים 127 (127)
413    אדיר שומר הפועל מבשרת ציון 122 (122)
414    פלג ברני סקין מכבי רחובות 112 (112)
415    מקסים שר הישגי כרמיאל 103 (103)
416    שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 103 (103)
417    אילן אלטמן אליצור קריית אתא 95 (95)
418    יוסף נאמן הפועל מבשרת ציון 92 (92)
419    מיכאל לוסקי הפועל מבשרת ציון 83 (83)
420    אמיתי זיו הפועל מבשרת ציון 83 (83)
421    רועי חליפה ק.ה. גבעתיים 77 (77)
422    איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 66 (66)
423    מיכאל מובסוביץ הפועל גליל תחתון 65 (65)
424    יובל חזון הפועל גליל תחתון 64 (64)
425    דרור גורן הפועל מבשרת ציון 64 (64)
426    ינאי זינגר הפועל מבשרת ציון 63 (63)
427    נדב למדן הפועל מבשרת ציון 61 (61)
428    אריאל ברגינסקי בית''ר באר שבע 53 (53)
429    עמרי אלימלך ק.ה. גבעתיים 51 (51)
430    עפרי חליוה הפועל גליל תחתון 43 (43)
431    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 37 (37)
432    אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 27 (27)
433    יובל שלף הפועל גליל תחתון 25 (25)
434    יניב טל טניס שולחן חיפה 9 (9)
<< 1 2 3 4 5
© Copyright 2012-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com