דירוג בנות 11
01/09/2018 - 31/10/2018
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+1 1 4187 B10 הילה חזמה מכבי ארזים רמת גן 82.0 (71.5)
-1 2 3669 B10 ניגר ממדוב אליצור קריית אתא 79.2 (91.1)
= 3 4175 B10 נועה שרון בית''ר ראשון לציון 57.9 (71.2)
= 4 3185 B11 יהודית בורנשטיין הפועל בת ים 50.7 (50.7)
1    הילה חזמה מכבי ארזים רמת גן 82 (71)
2    ניגר ממדוב אליצור קריית אתא 79 (91)
3 = נועה שרון בית''ר ראשון לציון 57 (71)
4 = יהודית בורנשטיין הפועל בת ים 50 (50)
© Copyright 2012-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com