נתן סגל
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 626
קטגוריה : M13 נקודות : 1014.8
גברים בנים 13
99 1
## דירוג תאריך נקודות אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
118033 (0) 03/06/2017 1014.8 מאסטרס מסכם 2017
בנים 13
5 יהונתן איתן
ק.ה. גבעתיים
862.5 11/8 4/11 8/11 8/11 1-3 0.7 +3.5
118031 (0) 03/06/2017 1014.8 מאסטרס מסכם 2017
בנים 13
4 מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
766.7 5/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +2.8
118024 (0) 03/06/2017 1014.8 מאסטרס מסכם 2017
בנים 13
בית 1
3 יונתן כהן
הפועל גליל תחתון
541.1 6/11 7/11 3/11 0-3 0.7 +1.4
118023 (0) 03/06/2017 1014.8 מאסטרס מסכם 2017
בנים 13
בית 1
2 עמית דהן
הפועל ארנון רמת גן
580.9 5/11 8/11 4/11 0-3 0.7 +1.4
117402 31/05/2017 (100) 27/05/2017 975.4 אליפות הגליל התחתון הפתוחה
בנים 15
7 דור רזניק
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
781.0 11/8 11/8 4/11 3/11 4/11 2-3 0.7 +3.5
117400 31/05/2017 (100) 27/05/2017 975.4 אליפות הגליל התחתון הפתוחה
בנים 15
6 מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
698.0 5/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +2.8
117396 31/05/2017 (100) 27/05/2017 975.4 אליפות הגליל התחתון הפתוחה
בנים 15
5 חן בילסון
הישגי כרמיאל
532.6 4/11 8/11 4/11 0-3 0.7 +1.4
117366 31/05/2017 (100) 27/05/2017 975.4 אליפות הגליל התחתון הפתוחה
בנים 15
בית 1
3 שירן קליאוט
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
262.5 6/11 4/11 11/2 1-2 0.7 +0.7
117365 31/05/2017 (100) 27/05/2017 975.4 אליפות הגליל התחתון הפתוחה
בנים 15
בית 1
2 כנרת ריעני
הפועל גליל תחתון
246.5 2/11 2/11 4/11 0-3 0.7 +0.7
117271 31/05/2017 (100) 22/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
15 א - מקומות 5-8
בית 1
2 עידן לרמן
הישגי כרמיאל
741.2 11/9 7/11 4/11 11/9 5/11 2-3 1.5 +6
117269 31/05/2017 (100) 22/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
15 א - מקומות 5-8
בית 1
1 יהונתן איתן
ק.ה. גבעתיים
855.0 9/11 5/11 5/11 0-3 1.5 +9
117218 31/05/2017 (100) 16/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
בנים 15- דרגה א'
בית 1
5 מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
698.0 9/11 10/12 6/11 0-3 1.5 +6
117214 31/05/2017 (100) 16/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
בנים 15- דרגה א'
בית 1
4 טל ישראלי
הפועל חיפה
1173.8 11/8 8/11 7/11 11/7 11/4 3-2 1.5 -4.5
117212 31/05/2017 (100) 16/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
בנים 15- דרגה א'
בית 1
3 חן מזור
מ. ביה''ס לטנ''ש נתניה
735.6 8/11 9/11 14/12 5/11 1-3 1.5 +6
117210 31/05/2017 (100) 16/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
בנים 15- דרגה א'
בית 1
2 יונתן קוחלי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
874.0 11/7 15/17 9/11 1/11 1-3 1.5 +9
117207 31/05/2017 (100) 16/05/2017 975.4 משחקי דירוג סבב 4
בנים 15- דרגה א'
בית 1
1 רון אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
958.1 6/11 11/6 11/7 6/11 11/6 3-2 1.5 -7.5
115908 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
בוגרים
4 תומר בן זריהם
ק.ה. קריית מוצקין
770.3 11/9 11/5 11/5 3-0 0.7 -8.4
115933 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
בוגרים
בית 7
3 מיכאל פלדמן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
500.3 3/11 13/15 4/11 0-3 0.7 +1.4
115932 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
בוגרים
בית 7
2 ניר רחליס
הפועל גליל תחתון
620.5 8/11 4/11 11/5 12/10 11/9 3-2 0.7 -9.8
115999 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15
6 טל טילקין
הישגי כרמיאל
1095.6 5/11 8/11 3/11 0-3 0.7 +11.2
115998 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15
5 יונתן קוחלי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
874.0 4/11 11/13 7/11 0-3 0.7 +4.2
115996 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15
4 חן בילסון
הישגי כרמיאל
532.6 11/13 5/11 4/11 0-3 0.7 +1.4
115979 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15
בית 2
3 ניר אברהם
הישגי כרמיאל
614.4 10/12 8/11 7/11 0-3 0.7 +2.1
115977 31/05/2017 (100) 06/05/2017 975.4 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15
בית 2
2 רועי כהן
הפועל מעוף רעננה
553.1 9/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +1.4
מאסטרס מסכם 2017 בנים 13 Φ:0.7
118033
דירוג

תאריך
03/06/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
1014.8 1-3 +3.5
יהונתן איתן
ק.ה. גבעתיים
862.5
מאסטרס מסכם 2017 בנים 13 Φ:0.7
118031
דירוג

תאריך
03/06/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
1014.8 0-3 +2.8
מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
766.7
מאסטרס מסכם 2017 בנים 13 Φ:0.7
118024
דירוג

תאריך
03/06/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
1014.8 0-3 +1.4
יונתן כהן
הפועל גליל תחתון
541.1
מאסטרס מסכם 2017 בנים 13 Φ:0.7
118023
דירוג

תאריך
03/06/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
1014.8 0-3 +1.4
עמית דהן
הפועל ארנון רמת גן
580.9
אליפות הגליל התחתון הפתוחה בנים 15 Φ:0.7
117402
דירוג
31/05/2017
תאריך
27/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 2-3 +3.5
דור רזניק
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
781.0
אליפות הגליל התחתון הפתוחה בנים 15 Φ:0.7
117400
דירוג
31/05/2017
תאריך
27/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +2.8
מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
698.0
אליפות הגליל התחתון הפתוחה בנים 15 Φ:0.7
117396
דירוג
31/05/2017
תאריך
27/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +1.4
חן בילסון
הישגי כרמיאל
532.6
אליפות הגליל התחתון הפתוחה בנים 15 Φ:0.7
117366
דירוג
31/05/2017
תאריך
27/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 1-2 +0.7
שירן קליאוט
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
262.5
אליפות הגליל התחתון הפתוחה בנים 15 Φ:0.7
117365
דירוג
31/05/2017
תאריך
27/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +0.7
כנרת ריעני
הפועל גליל תחתון
246.5
משחקי דירוג סבב 4 15 א - מקומות 5-8 Φ:1.5
117271
דירוג
31/05/2017
תאריך
22/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 2-3 +6
עידן לרמן
הישגי כרמיאל
741.2
משחקי דירוג סבב 4 15 א - מקומות 5-8 Φ:1.5
117269
דירוג
31/05/2017
תאריך
22/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +9
יהונתן איתן
ק.ה. גבעתיים
855.0
משחקי דירוג סבב 4 בנים 15- דרגה א' Φ:1.5
117218
דירוג
31/05/2017
תאריך
16/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +6
מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
698.0
משחקי דירוג סבב 4 בנים 15- דרגה א' Φ:1.5
117214
דירוג
31/05/2017
תאריך
16/05/2017
טל ישראלי
הפועל חיפה
1173.8 2-3 -4.5
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
משחקי דירוג סבב 4 בנים 15- דרגה א' Φ:1.5
117212
דירוג
31/05/2017
תאריך
16/05/2017
חן מזור
מ. ביה''ס לטנ''ש נתניה
735.6 3-1 +6
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
משחקי דירוג סבב 4 בנים 15- דרגה א' Φ:1.5
117210
דירוג
31/05/2017
תאריך
16/05/2017
יונתן קוחלי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
874.0 3-1 +9
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
משחקי דירוג סבב 4 בנים 15- דרגה א' Φ:1.5
117207
דירוג
31/05/2017
תאריך
16/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 3-2 -7.5
רון אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
958.1
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 בוגרים Φ:0.7
115908
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
תומר בן זריהם
ק.ה. קריית מוצקין
770.3 0-3 -8.4
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 בוגרים Φ:0.7
115933
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +1.4
מיכאל פלדמן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
500.3
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 בוגרים Φ:0.7
115932
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 3-2 -9.8
ניר רחליס
הפועל גליל תחתון
620.5
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15 Φ:0.7
115999
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
טל טילקין
הישגי כרמיאל
1095.6 3-0 +11.2
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15 Φ:0.7
115998
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
יונתן קוחלי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
874.0 3-0 +4.2
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15 Φ:0.7
115996
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
חן בילסון
הישגי כרמיאל
532.6 3-0 +1.4
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15 Φ:0.7
115979
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +2.1
ניר אברהם
הישגי כרמיאל
614.4
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15 Φ:0.7
115977
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
נתן סגל
הישגי כרמיאל
975.4 0-3 +1.4
רועי כהן
הפועל מעוף רעננה
553.1
© Copyright 2012-2017 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com