סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 6145
קטגוריה : S נקודות : 0.0
גברים
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
237743 31/03/2020
0.0
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 4
1 איגור שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +0
237752 29/02/2020
0.0
24/02/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
4 יורי מרחבקה
הפועל טנ''ש באר שבע
203.9 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 0
237748 29/02/2020
0.0
24/02/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 4
3 יגאל רייבלט
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 4/11 5/11 6/11 0-3 0.7 +0
237746 29/02/2020
0.0
24/02/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 4
2 קונסטנטין שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 2/11 3/11 5/11 0-3 0.7 +0
231287 29/02/2020
0.0
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
בית 4
3 דוד נוימן
הפועל טנ''ש באר שבע
330.4 11/4 11/5 11/7 3-0 0.7 0
231285 29/02/2020
0.0
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
בית 4
2 אנז'לה איסקוב
הפועל טנ''ש באר שבע
382.1 11/3 11/2 11/5 3-0 0.7 0
231282 29/02/2020
0.0
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
בית 4
1 אלכסיי רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
245.8 11/3 11/5 11/2 3-0 0.7 0
221982 31/12/2019
0.0
24/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים
בית 3
3 מנדל ניימן
הפועל טנ''ש באר שבע
222.0 11/5 11/3 11/8 3-0 0.7 0
221980 31/12/2019
0.0
24/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים
בית 3
2 קונסטנטין שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/9 15/13 12/10 3-0 0.7 0
221977 31/12/2019
0.0
24/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים
בית 3
1 איגור שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 11/3 6/11 13/11 3-1 0.7 0
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
237743
דירוג
31/03/2020
תאריך
01/03/2020
איגור שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
237752
דירוג
29/02/2020
תאריך
24/02/2020
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
יורי מרחבקה
הפועל טנ''ש באר שבע
203.85
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
237748
דירוג
29/02/2020
תאריך
24/02/2020
יגאל רייבלט
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
237746
דירוג
29/02/2020
תאריך
24/02/2020
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
קונסטנטין שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
231287
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
דוד נוימן
הפועל טנ''ש באר שבע
330.4 0-3 +0
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
231285
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אנז'לה איסקוב
הפועל טנ''ש באר שבע
382.08
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
231282
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
אלכסיי רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
245.775 0-3 +0
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים Φ:0.7
221982
דירוג
31/12/2019
תאריך
24/12/2019
מנדל ניימן
הפועל טנ''ש באר שבע
222.025 0-3 +0
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים Φ:0.7
221980
דירוג
31/12/2019
תאריך
24/12/2019
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
קונסטנטין שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים Φ:0.7
221977
דירוג
31/12/2019
תאריך
24/12/2019
איגור שליגין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
סרגי שבציוק
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com