אלברט פטחוב
מכבי דימונה
ID של השחקן : 6144
קטגוריה : M12 נקודות : 1.0
גברים
1434
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
229141 29/02/2020
0.0
06/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 13
בית 3
3 נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0.0 11/7 8/11 9/11 11/6 11/8 3-2 0.7 0
229139 29/02/2020
0.0
06/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 13
בית 3
2 ארטיום שחף
מכבי דימונה
216.2 11/9 11/7 11/4 3-0 0.7 0
229136 29/02/2020
0.0
06/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 13
בית 3
1 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
79.6 11/5 11/6 11/8 3-0 0.7 0
219661 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 13
בית 2
3 אדל סטרלץ
מכבי דימונה
0.0 11/9 11/9 11/8 3-0 0.7 0
219659 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 13
בית 2
2 ארטיום שחף
מכבי דימונה
225.3 11/8 11/9 11/8 3-0 0.7 0
219656 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 13
בית 2
1 אריאל שימונוב
מכבי דימונה
102.9 11/7 11/6 11/6 3-0 0.7 0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 13 Φ:0.7
229141
דירוג
29/02/2020
תאריך
06/02/2020
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0 2-3 +0
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 13 Φ:0.7
229139
דירוג
29/02/2020
תאריך
06/02/2020
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0 3-0 +0
ארטיום שחף
מכבי דימונה
216.15
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 13 Φ:0.7
229136
דירוג
29/02/2020
תאריך
06/02/2020
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
79.5675 0-3 +0
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 13 Φ:0.7
219661
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אדל סטרלץ
מכבי דימונה
0 0-3 +0
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 13 Φ:0.7
219659
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0 3-0 +0
ארטיום שחף
מכבי דימונה
225.25
רנקליסט 2 - ג דימונה 13 Φ:0.7
219656
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אריאל שימונוב
מכבי דימונה
102.918 0-3 +0
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com