שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 6016
קטגוריה : S נקודות : 0.0
נשים
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
237407 31/03/2020
0.0
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
6 בוגדן שינקרנקו
הפועל טנ''ש באר שבע
351.9 11/8 11/7 11/6 3-0 0.7 0
237404 31/03/2020
0.0
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
5 ולדימיר זייד
הפועל טנ''ש באר שבע
339.6 11/6 8/11 11/3 13/11 3-1 0.7 0
237401 31/03/2020
0.0
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
4 דימיטרי גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 6/11 9/11 0-3 0.7 +0
237396 31/03/2020
0.0
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
בית 3
3 אולג אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
631.1 11/7 11/9 11/6 3-0 0.7 0
237395 31/03/2020
0.0
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-2
בית 3
2 אירה פרומן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +0
230124 29/02/2020
0.0
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 3
3 דימיטרי גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 6/11 4/11 0-3 0.7 +0
230121 29/02/2020
0.0
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 3
2 ויטלי ריסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 7/11 11/9 11/3 3-1 0.7 0
230120 29/02/2020
0.0
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 3
1 בוגדן שינקרנקו
הפועל טנ''ש באר שבע
354.7 11/9 8/11 11/6 11/9 3-1 0.7 0
221988 31/12/2019
0.0
24/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים
בית 4
3 אנז'לה איסקוב
הפועל טנ''ש באר שבע
381.0 5/11 11/9 7/11 10/12 1-3 0.7 +0
221985 31/12/2019
0.0
24/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים
בית 4
2 לאוניד זוסמנוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
284.3 5/11 11/9 11/4 11/8 3-1 0.7 0
221984 31/12/2019
0.0
24/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים
בית 4
1 ויטלי ריסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 13/11 5/11 11/9 11/7 3-2 0.7 0
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
237407
דירוג
31/03/2020
תאריך
01/03/2020
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
בוגדן שינקרנקו
הפועל טנ''ש באר שבע
351.942
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
237404
דירוג
31/03/2020
תאריך
01/03/2020
ולדימיר זייד
הפועל טנ''ש באר שבע
339.55 1-3 +0
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
237401
דירוג
31/03/2020
תאריך
01/03/2020
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
דימיטרי גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
237396
דירוג
31/03/2020
תאריך
01/03/2020
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אולג אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
631.128
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-2 Φ:0.7
237395
דירוג
31/03/2020
תאריך
01/03/2020
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
אירה פרומן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
230124
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
דימיטרי גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
230121
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
ויטלי ריסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
230120
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
בוגדן שינקרנקו
הפועל טנ''ש באר שבע
354.742 1-3 +0
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים Φ:0.7
221988
דירוג
31/12/2019
תאריך
24/12/2019
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אנז'לה איסקוב
הפועל טנ''ש באר שבע
380.98
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים Φ:0.7
221985
דירוג
31/12/2019
תאריך
24/12/2019
לאוניד זוסמנוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
284.325 1-3 +0
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים Φ:0.7
221984
דירוג
31/12/2019
תאריך
24/12/2019
ויטלי ריסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 2-3 +0
שלי אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com