מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 5928
קטגוריה : B11 נקודות : 69.7
גברים
1113
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
238100
69.7
10/03/2020 אליפות נתניה
גיל 11
7 אודי שטרן
טנ''ש 2007 נתניה
74.6 11/8 11/7 9/11 11/8 3-1 0.7 -3.5
238098
69.7
10/03/2020 אליפות נתניה
גיל 11
6 אביחי חקמון
טנ''ש 2007 נתניה
1.0 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 -4.9
238106
69.7
10/03/2020 אליפות נתניה
גיל 11
בית 1
3 דביר ביטון
טנ''ש 2007 נתניה
1.0 8/11 9/11 11/8 7/11 1-3 0.7 +4.9
238103
69.7
10/03/2020 אליפות נתניה
גיל 11
בית 1
2 אודי שטרן
טנ''ש 2007 נתניה
74.6 11/8 11/7 11/7 3-0 0.7 -3.5
238102
69.7
10/03/2020 אליפות נתניה
גיל 11
בית 1
1 איתמר בר
טנ''ש 2007 נתניה
1.0 7/11 11/8 9/11 7/11 1-3 0.7 +4.9
228742 29/02/2020
0.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
2007 גיל 11
6 יפתח להב
מכבי בני הרצליה
0.0 11/9 11/7 11/8 3-0 0.7 0
228730 29/02/2020
0.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
2007 גיל 11
בית 1
5 אביב יחיאב
טנ''ש 2007 נתניה
97.9 11/8 9/11 3/11 6/11 1-3 0.7 +0
228728 29/02/2020
0.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
2007 גיל 11
בית 1
4 אודי שטרן
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/3 11/8 6/11 11/9 3-1 0.7 0
228725 29/02/2020
0.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
2007 גיל 11
בית 1
3 יהלי מור
הפועל תל אביב
106.3 11/3 11/9 12/10 3-0 0.7 0
228722 29/02/2020
0.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
2007 גיל 11
בית 1
1 ירדן אגאיפור
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/8 5/11 6/11 11/8 11/6 3-2 0.7 0
אליפות נתניה גיל 11 Φ:0.7
238100
דירוג

תאריך
10/03/2020
אודי שטרן
טנ''ש 2007 נתניה
74.5925 1-3 -3.5
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
69.6925
אליפות נתניה גיל 11 Φ:0.7
238098
דירוג

תאריך
10/03/2020
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
69.6925 3-0 -4.9
אביחי חקמון
טנ''ש 2007 נתניה
1
אליפות נתניה גיל 11 Φ:0.7
238106
דירוג

תאריך
10/03/2020
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
69.6925 1-3 +4.9
דביר ביטון
טנ''ש 2007 נתניה
1
אליפות נתניה גיל 11 Φ:0.7
238103
דירוג

תאריך
10/03/2020
אודי שטרן
טנ''ש 2007 נתניה
74.5925 0-3 -3.5
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
69.6925
אליפות נתניה גיל 11 Φ:0.7
238102
דירוג

תאריך
10/03/2020
איתמר בר
טנ''ש 2007 נתניה
1 3-1 +4.9
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
69.6925
רנקליסט 3 - דרג ג 2007 גיל 11 Φ:0.7
228742
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
יפתח להב
מכבי בני הרצליה
0 0-3 +0
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 3 - דרג ג 2007 גיל 11 Φ:0.7
228730
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
אביב יחיאב
טנ''ש 2007 נתניה
97.8925
רנקליסט 3 - דרג ג 2007 גיל 11 Φ:0.7
228728
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
אודי שטרן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 3 - דרג ג 2007 גיל 11 Φ:0.7
228725
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
יהלי מור
הפועל תל אביב
106.25 0-3 +0
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 3 - דרג ג 2007 גיל 11 Φ:0.7
228722
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
ירדן אגאיפור
טנ''ש 2007 נתניה
0 2-3 +0
מיכאל תמרי
טנ''ש 2007 נתניה
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com