נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 5657
קטגוריה : S נקודות : 465.3
גברים
487
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
224220 29/02/2020
437.3
23/02/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M3
אלון ישראלי
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
179.3 4/11 8/11 10/12 0-3 1 +4
224223 29/02/2020
437.3
23/02/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M3
דניאל שי רגב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
150.1 8/11 7/11 6/11 0-3 1 +4
224226 29/02/2020
437.3
23/02/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M3
אמיר מנצורה
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
136.8 8/11 6/11 10/12 0-3 1 +3
229306 29/02/2020
437.3
09/02/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
טנש ירושלים M6 - הפועל ירושלים M5
מיכאל שפירא
טנש ירושלים
620.5 11/7 11/5 11/6 3-0 1 -3
229308 29/02/2020
437.3
09/02/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
טנש ירושלים M6 - הפועל ירושלים M5
אנדריי פלייר
טנש ירושלים
473.1 11/7 11/9 5/11 12/10 3-1 1 -4
229310 29/02/2020
437.3
09/02/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
טנש ירושלים M6 - הפועל ירושלים M5
אלכסנדר שרמן
טנש ירושלים
645.3 7/11 9/11 5/11 0-3 1 +24
224420 31/01/2020
425.3
19/01/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M3
אמיר מנצורה
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
129.3 8/11 11/7 11/9 7/11 1/11 2-3 1 +4
224423 31/01/2020
425.3
19/01/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M3
דניאל שי רגב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
163.1 6/11 2/11 11/9 4/11 1-3 1 +4
224426 31/01/2020
425.3
19/01/2020 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M3
אלון ישראלי
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
195.3 6/11 11/8 7/11 4/11 1-3 1 +4
219775 31/12/2019
0.0
22/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - טנש ירושלים M6
דימטרי מוסטובוי
טנש ירושלים
176.9 10/12 4/11 10/12 0-3 1 +0
219778 31/12/2019
0.0
22/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - טנש ירושלים M6
מיכאל שפירא
טנש ירושלים
621.5 11/8 7/11 9/11 11/7 11/8 3-2 1 0
219781 31/12/2019
0.0
22/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - טנש ירושלים M6
אנדריי פלייר
טנש ירושלים
450.3 11/8 7/11 7/11 8/11 1-3 1 +0
215486 31/12/2019
0.0
08/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M6 - הפועל ירושלים M5
דניאל נווה
הפועל ירושלים
189.1 5/11 9/11 9/11 0-3 1 +0
215488 31/12/2019
0.0
08/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M6 - הפועל ירושלים M5
אנטולי נבזלין
הפועל ירושלים
0.0 3/11 7/11 4/11 0-3 1 +0
215490 31/12/2019
0.0
08/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M6 - הפועל ירושלים M5
איתן קירש
הפועל ירושלים
247.5 8/11 11/7 8/11 8/11 1-3 1 +0
214841 31/12/2019
0.0
01/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל ירושלים M6
יהושע פפר
הפועל ירושלים
0.0 9/11 4/11 7/11 0-3 1 +0
214844 31/12/2019
0.0
01/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל ירושלים M6
דניאל נווה
הפועל ירושלים
189.1 4/11 8/11 6/11 0-3 1 +0
214847 31/12/2019
0.0
01/12/2019 ליגת א גברים 2019-2020
ירושלים
הפועל ירושלים M5 - הפועל ירושלים M6
אורי צור
הפועל ירושלים
177.9 9/11 11/8 11/6 6/11 11/7 3-2 1 0
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
224220
דירוג
29/02/2020
תאריך
23/02/2020
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
437.3 0-3 +4
אלון ישראלי
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
179.268
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
224223
דירוג
29/02/2020
תאריך
23/02/2020
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
437.3 0-3 +4
דניאל שי רגב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
150.1
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
224226
דירוג
29/02/2020
תאריך
23/02/2020
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
437.3 0-3 +3
אמיר מנצורה
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
136.768
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
229306
דירוג
29/02/2020
תאריך
09/02/2020
מיכאל שפירא
טנש ירושלים
620.518 0-3 -3
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
437.3
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
229308
דירוג
29/02/2020
תאריך
09/02/2020
אנדריי פלייר
טנש ירושלים
473.1 1-3 -4
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
437.3
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
229310
דירוג
29/02/2020
תאריך
09/02/2020
אלכסנדר שרמן
טנש ירושלים
645.312 3-0 +24
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
437.3
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
224420
דירוג
31/01/2020
תאריך
19/01/2020
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
425.3 2-3 +4
אמיר מנצורה
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
129.268
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
224423
דירוג
31/01/2020
תאריך
19/01/2020
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
425.3 1-3 +4
דניאל שי רגב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
163.1
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
224426
דירוג
31/01/2020
תאריך
19/01/2020
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
425.3 1-3 +4
אלון ישראלי
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
195.268
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
219775
דירוג
31/12/2019
תאריך
22/12/2019
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
דימטרי מוסטובוי
טנש ירושלים
176.893
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
219778
דירוג
31/12/2019
תאריך
22/12/2019
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0 3-2 +0
מיכאל שפירא
טנש ירושלים
621.518
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
219781
דירוג
31/12/2019
תאריך
22/12/2019
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
אנדריי פלייר
טנש ירושלים
450.3
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
215486
דירוג
31/12/2019
תאריך
08/12/2019
דניאל נווה
הפועל ירושלים
189.1 3-0 +0
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
215488
דירוג
31/12/2019
תאריך
08/12/2019
אנטולי נבזלין
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
215490
דירוג
31/12/2019
תאריך
08/12/2019
איתן קירש
הפועל ירושלים
247.525 3-1 +0
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
214841
דירוג
31/12/2019
תאריך
01/12/2019
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
יהושע פפר
הפועל ירושלים
0
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
214844
דירוג
31/12/2019
תאריך
01/12/2019
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
דניאל נווה
הפועל ירושלים
189.1
ליגת א גברים 2019-2020 ירושלים Φ:1
214847
דירוג
31/12/2019
תאריך
01/12/2019
נאור יעקובוב
הפועל ירושלים
0 3-2 +0
אורי צור
הפועל ירושלים
177.9
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com