אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
ID של השחקן : 5655
קטגוריה : B10 נקודות : 1.0
גברים
1319
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
227665 29/02/2020
1.0
03/02/2020 ליגות נוער 2019-2020
מיני קדטים ירושלים
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4
ירדן יצחק סורוקה
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0.0 7/11 6/11 5/11 0-3 1 +0
227668 29/02/2020
1.0
03/02/2020 ליגות נוער 2019-2020
מיני קדטים ירושלים
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4
אורי שמשון זרביב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
75.8 11/4 11/4 11/8 3-0 1 -4
218823 31/12/2019
1.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
3 ליעד שלמה חסין
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1.0 11/2 11/1 11/4 3-0 0.7 -3.5
218821 31/12/2019
1.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
2 רומי לביא
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
138.7 11/9 11/1 11/2 3-0 0.7 -2.1
218818 31/12/2019
1.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
1 אורי שמשון זרביב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
67.4 11/1 11/2 11/3 3-0 0.7 -2.8
207713 30/11/2019
0.0
04/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
5 רועי פלגי
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0.0 15/13 11/8 11/8 3-0 0.7 0
207711 30/11/2019
0.0
04/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
4 ליעד שלמה חסין
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0.0 11/4 11/3 11/5 3-0 0.7 0
207708 30/11/2019
0.0
04/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
3 אדיר שומר
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
192.9 11/6 11/7 11/2 3-0 0.7 0
207705 30/11/2019
0.0
04/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפ' מטה יהודה גיל 13
בית 1
1 עמית יוסף שוורץ
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0.0 7/11 11/9 8/11 4/11 1-3 0.7 +0
ליגות נוער 2019-2020 מיני קדטים ירושלים Φ:1
227665
דירוג
29/02/2020
תאריך
03/02/2020
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1 0-3 +0
ירדן יצחק סורוקה
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0
ליגות נוער 2019-2020 מיני קדטים ירושלים Φ:1
227668
דירוג
29/02/2020
תאריך
03/02/2020
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1 3-0 -4
אורי שמשון זרביב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
75.8
רנקליסט 2 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
218823
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ליעד שלמה חסין
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1 0-3 -3.5
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1
רנקליסט 2 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
218821
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1 3-0 -2.1
רומי לביא
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
138.7
רנקליסט 2 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
218818
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אורי שמשון זרביב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
67.4 0-3 -2.8
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1
רנקליסט 1 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
207713
דירוג
30/11/2019
תאריך
04/11/2019
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0 3-0 +0
רועי פלגי
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0
רנקליסט 1 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
207711
דירוג
30/11/2019
תאריך
04/11/2019
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0 3-0 +0
ליעד שלמה חסין
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0
רנקליסט 1 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
207708
דירוג
30/11/2019
תאריך
04/11/2019
אדיר שומר
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
192.85 0-3 +0
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0
רנקליסט 1 - ג הפ' מטה יהודה גיל 13 Φ:0.7
207705
דירוג
30/11/2019
תאריך
04/11/2019
עמית יוסף שוורץ
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0 3-1 +0
אייל יפת
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com