נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
ID של השחקן : 5619
קטגוריה : M12 נקודות : 1.0
נשים
183
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
229141 29/02/2020
0.0
06/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 13
בית 3
3 אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0.0 7/11 11/8 11/9 6/11 8/11 2-3 0.7 +0
229138 29/02/2020
0.0
06/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 13
בית 3
2 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
79.6 11/6 11/5 11/8 3-0 0.7 0
229137 29/02/2020
0.0
06/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 13
בית 3
1 ארטיום שחף
מכבי דימונה
216.2 11/7 11/9 11/5 3-0 0.7 0
219686 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 13
בית 1
3 אמנואל זולפיקרוב
מכבי דימונה
0.0 11/9 8/11 9/11 12/10 14/12 3-2 0.7 0
219683 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 13
בית 1
2 אליאן דרביאן
מכבי דימונה
130.6 11/7 11/8 11/8 3-0 0.7 0
219682 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 13
בית 1
1 ליאנה שימונוב
מכבי דימונה
44.2 11/9 11/8 11/8 3-0 0.7 0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 13 Φ:0.7
229141
דירוג
29/02/2020
תאריך
06/02/2020
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0 2-3 +0
אלברט פטחוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 13 Φ:0.7
229138
דירוג
29/02/2020
תאריך
06/02/2020
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
79.5675 0-3 +0
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 13 Φ:0.7
229137
דירוג
29/02/2020
תאריך
06/02/2020
ארטיום שחף
מכבי דימונה
216.15 0-3 +0
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 13 Φ:0.7
219686
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0 3-2 +0
אמנואל זולפיקרוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 13 Φ:0.7
219683
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אליאן דרביאן
מכבי דימונה
130.625 0-3 +0
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 13 Φ:0.7
219682
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ליאנה שימונוב
מכבי דימונה
44.1925 0-3 +0
נטליה זגיינוב
מכבי דימונה
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com