יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 5548
קטגוריה : B11 נקודות : 59.3
גברים
1143
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
237912
59.3
13/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ב
בנים 13 ב, דרום
בית 4
2 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
124.1 12/10 11/1 11/6 3-0 1 -4
237911
59.3
13/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ב
בנים 13 ב, דרום
בית 4
1 אדם כרמל
בית''ר באר שבע
71.9 9/11 12/10 11/8 11/7 3-1 1 -5
238275
59.3
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
5 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
63.5 11/8 11/13 7/11 9/11 1-3 0.7 +7
238273
59.3
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
4 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
70.9 11/7 14/12 11/7 3-0 0.7 -3.5
238265
59.3
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 1
3 נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
56.3 11/7 11/3 11/6 3-0 0.7 -3.5
238263
59.3
01/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 1
1 יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
47.6 11/5 8/11 8/11 5/11 1-3 0.7 +6.3
233142 29/02/2020
52.5
15/02/2020 אליפות באר שבע
גילאי 11
בית 1
3 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
39.8 7/11 11/8 9/11 11/7 11/8 3-2 0.7 -3.5
233139 29/02/2020
52.5
15/02/2020 אליפות באר שבע
גילאי 11
בית 1
2 עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 11/7 11/6 11/5 3-0 0.7 -3.5
233138 29/02/2020
52.5
15/02/2020 אליפות באר שבע
גילאי 11
בית 1
1 יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
54.6 6/11 5/11 11/8 9/11 1-3 0.7 +7
230996 29/02/2020
52.5
13/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ב
בנים 13 ב, דרום
בית 1
3 דוד מוזיצנקו
בית''ר באר שבע
188.1 11/3 11/6 11/6 3-0 1 -3
230994 29/02/2020
52.5
13/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ב
בנים 13 ב, דרום
בית 1
1 נתנאל טרבלסי
בית''ר באר שבע
0.0 6/11 11/7 9/11 11/8 11/8 3-2 1 0
230086 29/02/2020
52.5
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
5 עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 11/6 11/5 9/11 11/7 3-1 0.7 -3.5
230085 29/02/2020
52.5
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
4 נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
49.3 11/9 8/11 6/11 9/11 1-3 0.7 +6.3
230082 29/02/2020
52.5
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 2
3 נהוראי דוד חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 3/11 6/11 0-3 0.7 +0
230080 29/02/2020
52.5
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 2
2 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
74.4 4/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +7
230078 29/02/2020
52.5
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 2
1 יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 6/11 11/9 5/11 1-3 0.7 +0
221233 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
4 עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 0
221231 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 2
3 יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 9/11 7/11 0-3 0.7 +0
221228 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 2
2 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
74.4 11/7 8/11 3/11 4/11 1-3 0.7 +0
221227 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 2
1 יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 9/11 2/11 4/11 0-3 0.7 +0
211722 30/11/2019
0.0
06/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 2
2 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
81.6 11/3 11/7 11/5 3-0 0.7 0
211721 30/11/2019
0.0
06/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 2
1 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
54.1 11/8 11/7 11/6 3-0 0.7 0
רנקליסט 4 - דרג ב בנים 13 ב, דרום Φ:1
237912
דירוג

תאריך
13/03/2020
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
124.0675 0-3 -4
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
59.275
רנקליסט 4 - דרג ב בנים 13 ב, דרום Φ:1
237911
דירוג

תאריך
13/03/2020
אדם כרמל
בית''ר באר שבע
71.875 1-3 -5
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
59.275
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
238275
דירוג

תאריך
01/03/2020
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
63.525 3-1 +7
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
59.275
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
238273
דירוג

תאריך
01/03/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
59.275 3-0 -3.5
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
70.875
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
238265
דירוג

תאריך
01/03/2020
נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
56.325 0-3 -3.5
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
59.275
רנקליסט 4 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
238263
דירוג

תאריך
01/03/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
59.275 1-3 +6.3
יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
47.575
אליפות באר שבע גילאי 11 Φ:0.7
233142
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475 3-2 -3.5
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
39.8
אליפות באר שבע גילאי 11 Φ:0.7
233139
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 0-3 -3.5
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
אליפות באר שבע גילאי 11 Φ:0.7
233138
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
54.575 3-1 +7
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
רנקליסט 3 - דרג ב בנים 13 ב, דרום Φ:1
230996
דירוג
29/02/2020
תאריך
13/02/2020
דוד מוזיצנקו
בית''ר באר שבע
188.125 0-3 -3
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
רנקליסט 3 - דרג ב בנים 13 ב, דרום Φ:1
230994
דירוג
29/02/2020
תאריך
13/02/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475 3-2 +0
נתנאל טרבלסי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230086
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 1-3 -3.5
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230085
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
49.325 3-1 +6.3
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230082
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475 0-3 +0
נהוראי דוד חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230080
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475 0-3 +7
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
74.375
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230078
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475 1-3 +0
יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221233
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221231
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221228
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
74.375 3-1 +0
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221227
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 1 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
211722
דירוג
30/11/2019
תאריך
06/11/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
81.55 0-3 +0
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 1 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
211721
דירוג
30/11/2019
תאריך
06/11/2019
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
54.1 0-3 +0
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com