עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 5547
קטגוריה : B11 נקודות : 105.4
גברים
1057
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
233141 29/02/2020
60.6
15/02/2020 אליפות באר שבע
גילאי 11
בית 1
3 יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
54.6 3/11 7/11 9/11 0-3 0.7 +6.3
233139 29/02/2020
60.6
15/02/2020 אליפות באר שבע
גילאי 11
בית 1
2 יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.5 7/11 6/11 5/11 0-3 0.7 +6.3
233137 29/02/2020
60.6
15/02/2020 אליפות באר שבע
גילאי 11
בית 1
1 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
39.8 10/12 9/11 9/11 0-3 0.7 +6.3
230086 29/02/2020
60.6
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
5 יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.5 6/11 5/11 11/9 7/11 1-3 0.7 +6.3
230084 29/02/2020
60.6
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
4 יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 7/11 10/12 0-3 0.7 +0
230076 29/02/2020
60.6
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 1
3 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
64.2 5/11 3/11 4/11 0-3 0.7 +7
230075 29/02/2020
60.6
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 1
2 יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
54.6 3/11 6/11 8/11 0-3 0.7 +6.3
230073 29/02/2020
60.6
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע 18
בית 1
1 נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
49.3 11/7 8/11 6/11 9/11 1-3 0.7 +6.3
227108 31/01/2020
67.6
31/01/2020 ליגות נוער 2019-2020
מיני קדטים דרום
הפועל טנ''ש באר שבע K1 - הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6
גיא שוורץ
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1.0 11/8 14/12 11/8 3-0 1 -7
221234 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
5 נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 9/11 7/11 11/8 6/11 1-3 0.7 +0
221233 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
4 יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +0
221225 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
3 נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 11/8 9/11 11/8 3-1 0.7 0
221222 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
2 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
64.2 5/11 9/11 3/11 0-3 0.7 +0
221221 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
1 נהוראי דוד חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 11/13 4/11 0-3 0.7 +0
211728 30/11/2019
0.0
06/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
4 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
81.6 11/7 11/6 11/8 3-0 0.7 0
211720 30/11/2019
0.0
06/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
3 דוד אמויב
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 11/7 9/11 11/8 3-1 0.7 0
211718 30/11/2019
0.0
06/11/2019 רנקליסט 1 - ג
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
1 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
64.2 6/11 12/10 1/11 5/11 1-3 0.7 +0
אליפות באר שבע גילאי 11 Φ:0.7
233141
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 0-3 +6.3
יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
54.575
אליפות באר שבע גילאי 11 Φ:0.7
233139
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 0-3 +6.3
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
אליפות באר שבע גילאי 11 Φ:0.7
233137
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 0-3 +6.3
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
39.8
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230086
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 1-3 +6.3
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
52.475
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230084
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 0-3 +0
יאן רוסקין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230076
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
64.225 3-0 +7
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230075
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יונותן רוזנטל
הפועל טנ''ש באר שבע
54.575 3-0 +6.3
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע 18 Φ:0.7
230073
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
60.6 1-3 +6.3
נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
49.325
ליגות נוער 2019-2020 מיני קדטים דרום Φ:1
227108
דירוג
31/01/2020
תאריך
31/01/2020
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
67.6 3-0 -7
גיא שוורץ
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221234
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221233
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
יונתן גינזבורג
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221225
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
נתנאל חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221222
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
64.225 3-0 +0
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
221221
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
נהוראי דוד חוטה
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 1 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
211728
דירוג
30/11/2019
תאריך
06/11/2019
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
81.55
רנקליסט 1 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
211720
דירוג
30/11/2019
תאריך
06/11/2019
דוד אמויב
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 1 - ג הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
211718
דירוג
30/11/2019
תאריך
06/11/2019
עידו סאלי שריקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
64.225
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com