שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 4763
קטגוריה : J18 נקודות : 135.4
נשים
155
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195498 31/05/2019
138.9
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
4 יהונתן חייט
טנ''ש 2007 נתניה
33.0 11/7 11/8 9/11 11/5 3-1 0.7 -5.6
195493 31/05/2019
138.9
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 8
3 מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
74.1 3/11 3/11 6/11 0-3 0.7 +4.9
195491 31/05/2019
138.9
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 8
1 רפאל אטל
טנ''ש 2007 נתניה
190.1 11/5 11/8 5/11 11/8 3-1 0.7 -2.8
192682 30/04/2019
0.0
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 5
3 ארטיום גל
טנ''ש 2007 נתניה
81.8 11/8 7/11 6/11 8/11 1-3 0.7 +0
192680 30/04/2019
0.0
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 5
2 איתן דנאי
הפועל תל אביב
54.3 11/8 11/6 11/5 3-0 0.7 0
192677 30/04/2019
0.0
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 5
1 יהונתן אזרי
טנ''ש 2007 נתניה
182.4 11/5 11/3 11/6 3-0 0.7 0
192416 30/04/2019
0.0
08/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 4
3 שי עמר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 0
192414 30/04/2019
0.0
08/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 4
2 אהרון סימון
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/9 11/4 11/3 3-0 0.7 0
192412 30/04/2019
0.0
08/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 4
1 רעות ברגר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 5/11 11/8 9/11 6/11 1-3 0.7 +0
175578 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 4
3 שיר בורשטין
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/7 11/9 11/3 3-0 0.7 0
175576 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 4
2 שי עמר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/7 11/9 11/8 3-0 0.7 0
175574 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 4
1 שירה אלישיב
טנ''ש 2007 נתניה
168.5 11/1 8/11 3/11 6/11 1-3 0.7 +0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
195498
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
יהונתן חייט
טנ''ש 2007 נתניה
33 1-3 -5.6
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
138.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
195493
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
74.1 3-0 +4.9
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
138.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
195491
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
138.9 3-1 -2.8
רפאל אטל
טנ''ש 2007 נתניה
190.1
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192682
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
ארטיום גל
טנ''ש 2007 נתניה
81.8 3-1 +0
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192680
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
איתן דנאי
הפועל תל אביב
54.3
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192677
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
יהונתן אזרי
טנ''ש 2007 נתניה
182.4 0-3 +0
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
192416
דירוג
30/04/2019
תאריך
08/04/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
שי עמר
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
192414
דירוג
30/04/2019
תאריך
08/04/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
אהרון סימון
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
192412
דירוג
30/04/2019
תאריך
08/04/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
רעות ברגר
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
175578
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
שיר בורשטין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
175576
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
שי עמר
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
175574
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
שירה תורגמן
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
שירה אלישיב
טנ''ש 2007 נתניה
168.5
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com