אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 4743
קטגוריה : C15 נקודות : 242.8
גברים
814
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
233129 29/02/2020
249.8
15/02/2020 אליפות באר שבע
בוגרים ב'
בית 2
2 משה קאיט
הפועל טנ''ש באר שבע
504.3 11/9 11/9 11/5 3-0 0.7 -1.4
233128 29/02/2020
249.8
15/02/2020 אליפות באר שבע
בוגרים ב'
בית 2
1 פליקס מרון
הפועל טנ''ש באר שבע
193.3 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 -4.9
231253 29/02/2020
249.8
13/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ב
בנים 15 ב, דרום
בית 1
3 מלאכי חליבה
בית''ר באר שבע
491.8 11/9 11/5 8/11 11/8 3-1 1 -2
231252 29/02/2020
249.8
13/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ב
בנים 15 ב, דרום
בית 1
2 סתיו אזולאי
בית''ר באר שבע
1.0 7/11 7/11 11/9 8/11 1-3 1 +4
231250 29/02/2020
249.8
13/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ב
בנים 15 ב, דרום
בית 1
1 אביעד קראדי
בית''ר באר שבע
55.7 7/11 8/11 9/11 0-3 1 +5
230129 29/02/2020
249.8
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 4
3 משה קאיט
הפועל טנ''ש באר שבע
504.3 11/6 11/7 11/7 3-0 0.7 -1.4
230127 29/02/2020
249.8
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 4
2 אייל מרסלי
הפועל טנ''ש באר שבע
241.2 11/7 9/11 11/7 11/2 3-1 0.7 -3.5
230125 29/02/2020
249.8
01/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
הפועל באר שבע בוגרים-1
בית 4
1 ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
297.4 11/7 8/11 11/8 11/6 3-1 0.7 -2.8
222625 31/01/2020
251.8
03/01/2020 רנקליסט 2 - ב
15 דרום
בית 1
3 מלאכי חליבה
בית''ר באר שבע
501.3 11/5 11/4 11/4 3-0 1 -2
222623 31/01/2020
251.8
03/01/2020 רנקליסט 2 - ב
15 דרום
בית 1
1 סתיו אזולאי
בית''ר באר שבע
0.0 8/11 9/11 7/11 0-3 1 +0
222586 31/12/2019
200.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים מס' 2
6 ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
298.1 11/7 9/11 8/11 6/11 1-3 0.7 +9.8
222584 31/12/2019
200.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים מס' 2
5 סרגי יונותנוב
הפועל טנ''ש באר שבע
408.2 6/11 12/10 11/8 6/11 10/12 2-3 0.7 +16.8
222581 31/12/2019
200.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים מס' 2
4 אלכסנדר חבקין
הפועל טנ''ש באר שבע
218.6 7/11 12/10 7/11 4/11 1-3 0.7 +7
222579 31/12/2019
200.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים מס' 2
בית 4
3 ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
298.1 4/11 6/11 11/8 11/6 9/11 2-3 0.7 +9.8
222577 31/12/2019
200.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים מס' 2
בית 4
2 ולרי טקצ'נקו
הפועל טנ''ש באר שבע
231.9 9/11 4/11 11/8 12/14 1-3 0.7 +8.4
222574 31/12/2019
200.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
הפועל באר שבע בוגרים מס' 2
בית 4
1 ארתור ארנוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 5/11 11/13 11/8 4/11 2-3 0.7 +0
198803 30/06/2019
270.8
29/06/2019 אליפויות איזוריות קיץ 1
באר שבע דרג ג
בית 1
3 אורן שחר
הפועל טנ''ש באר שבע
295.9 11/9 11/7 11/8 3-0 0.4 -2
198801 30/06/2019
270.8
29/06/2019 אליפויות איזוריות קיץ 1
באר שבע דרג ג
בית 1
2 לאוניד זוסמנוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
369.3 11/7 11/8 11/9 3-0 0.4 -1.6
198798 30/06/2019
270.8
29/06/2019 אליפויות איזוריות קיץ 1
באר שבע דרג ג
בית 1
1 מיכאל אסינובסקי
הפועל טנ''ש באר שבע
580.6 11/9 11/8 11/8 3-0 0.4 -0.8
195004 31/05/2019
263.8
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
3 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
104.2 7/11 5/11 9/11 0-3 0.7 +3.5
195003 31/05/2019
263.8
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
2 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
90.9 7/11 6/11 8/11 0-3 0.7 +3.5
185976 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
5 מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 4/11 11/5 9/11 11/13 1-3 0.7 +0
185975 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
4 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 4/11 5/11 9/11 0-3 0.7 +0
185973 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
3 הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 11/6 11/5 9/11 3/11 8/11 2-3 0.7 +0
185970 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 11/3 1/11 7/11 11/13 1-3 0.7 +0
אליפות באר שבע בוגרים ב' Φ:0.7
233129
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
משה קאיט
הפועל טנ''ש באר שבע
504.315 0-3 -1.4
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842
אליפות באר שבע בוגרים ב' Φ:0.7
233128
דירוג
29/02/2020
תאריך
15/02/2020
פליקס מרון
הפועל טנ''ש באר שבע
193.25 0-3 -4.9
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842
רנקליסט 3 - דרג ב בנים 15 ב, דרום Φ:1
231253
דירוג
29/02/2020
תאריך
13/02/2020
מלאכי חליבה
בית''ר באר שבע
491.843 1-3 -2
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842
רנקליסט 3 - דרג ב בנים 15 ב, דרום Φ:1
231252
דירוג
29/02/2020
תאריך
13/02/2020
סתיו אזולאי
בית''ר באר שבע
1 3-1 +4
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842
רנקליסט 3 - דרג ב בנים 15 ב, דרום Φ:1
231250
דירוג
29/02/2020
תאריך
13/02/2020
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842 0-3 +5
אביעד קראדי
בית''ר באר שבע
55.725
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
230129
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842 3-0 -1.4
משה קאיט
הפועל טנ''ש באר שבע
504.315
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
230127
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842 3-1 -3.5
אייל מרסלי
הפועל טנ''ש באר שבע
241.167
רנקליסט 3 - דרג ג הפועל באר שבע בוגרים-1 Φ:0.7
230125
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
249.842 3-1 -2.8
ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
297.425
רנקליסט 2 - ב 15 דרום Φ:1
222625
דירוג
31/01/2020
תאריך
03/01/2020
מלאכי חליבה
בית''ר באר שבע
501.343 0-3 -2
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
251.842
רנקליסט 2 - ב 15 דרום Φ:1
222623
דירוג
31/01/2020
תאריך
03/01/2020
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
251.842 0-3 +0
סתיו אזולאי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים מס' 2 Φ:0.7
222586
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
200.042 1-3 +9.8
ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
298.125
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים מס' 2 Φ:0.7
222584
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
סרגי יונותנוב
הפועל טנ''ש באר שבע
408.15 3-2 +16.8
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
200.042
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים מס' 2 Φ:0.7
222581
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אלכסנדר חבקין
הפועל טנ''ש באר שבע
218.6 3-1 +7
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
200.042
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים מס' 2 Φ:0.7
222579
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
298.125 3-2 +9.8
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
200.042
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים מס' 2 Φ:0.7
222577
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
200.042 1-3 +8.4
ולרי טקצ'נקו
הפועל טנ''ש באר שבע
231.9
רנקליסט 2 - ג הפועל באר שבע בוגרים מס' 2 Φ:0.7
222574
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ארתור ארנוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-2 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
200.042
אליפויות איזוריות קיץ 1 באר שבע דרג ג Φ:0.4
198803
דירוג
30/06/2019
תאריך
29/06/2019
אורן שחר
הפועל טנ''ש באר שבע
295.9 0-3 -2
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
270.8
אליפויות איזוריות קיץ 1 באר שבע דרג ג Φ:0.4
198801
דירוג
30/06/2019
תאריך
29/06/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
270.8 3-0 -1.6
לאוניד זוסמנוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
369.3
אליפויות איזוריות קיץ 1 באר שבע דרג ג Φ:0.4
198798
דירוג
30/06/2019
תאריך
29/06/2019
מיכאל אסינובסקי
הפועל טנ''ש באר שבע
580.575 0-3 -0.8
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
270.8
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
195004
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
263.8 0-3 +3.5
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
104.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
195003
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
263.8 0-3 +3.5
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
90.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185976
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185975
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185973
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 2-3 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185970
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-1 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com