ניתאי ג'ינו
ללא מועדון
ID של השחקן : 4702
קטגוריה : C15 נקודות : 199.6
גברים
כל השדות חובה
אליפות הפועל 2019 בנים 15
186673 1 אילון קבלה הפועל עירוני צפת ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים /
186674 2 תומר נעמה עירוני גבעתיים ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים /
רנקליסט-3 2018-19 רמה ב' גיל 15, מרכז, דרג ב'
183010 1 עידן גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 5/11 12/10 7/11 7/11
183011 2 עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 6/11 6/11 7/11
ליגת א גברים 2018-2019 ירושלים
177578 0 אלכסנדר שרמן טנש ירושלים ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/9 5/11 4/11 5/11
177583 0 דימטרי מוסטובוי טנש ירושלים ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 7/11 9/11 11/6 4/11
ליגות נוער 2018-2019 קדטים ירושלים 2
176610 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
178060 0 נ. ג'ינו / מ. פנירי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א מנצורה / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/3 11/7 11/4
178103 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים עידן בירן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/8 11/8
176755 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים יוסף ביטון הפועל ירושלים /
178105 0 י. שרון / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י רומנו / ע. גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 8/11 11/6 11/5 11/7
176608 0 נ. ג'ינו / מ. פנירי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ע יוניוב / ת. יערי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 7/11 6/11
176753 0 נ. ג'ינו / מ. פנירי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י ביטון / נ. כהן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 6/11 9/11 11/7 11/7 11/8
178062 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
176607 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 9/11 6/11 9/11
178106 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים עידן גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
176752 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים נריה כהן הפועל ירושלים 8/11 11/5 11/4 9/11 4/11
178059 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 7/11 12/10 6/11
קדטים שלב ב ירושלים תחתון
189807 0 ע. יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מ פנירי / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/4 11/8 11/6
182660 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים דניאל שי רגב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/4 11/6 11/7
189818 0 להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/6 11/8 11/4
185402 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים אושר בביוף טנש ירושלים 6/11 11/5 7/11 9/11
182659 0 נ. ג'ינו / י. שרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ד רגב / מ. לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/9 11/8 11/9
189817 0 ל. מרוז / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מ פנירי / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/6 8/11 11/9 5/11 11/9
182710 0 נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים /
189806 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/4 11/8 11/9
189880 0 איתי קלאוס עירוני מודיעין ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/6 3/11 11/9 11/9
189816 0 אמיר מנצורה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 13/11 13/11 13/11
182708 0 י. נאמן / א. ישראלי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה נ ג'ינו / י. שרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/6 11/7 11/9
185405 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים אפרים פרייברט טנש ירושלים /
182657 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 5/11 11/8 9/11 13/11 9/11
189879 0 ע. אלמוג-בר / נ. טהר עירוני מודיעין/ עירוני מודיעין מ פנירי / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 12/10 11/9 11/6
189808 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים /
182706 0 יונתן שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/9 8/11 11/9 11/8
189878 0 נועם שגיא עירוני מודיעין ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/6 11/2 11/4
185403 0 י. שרון / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י קורסקוב / א. פרייברט טנש ירושלים/ טנש ירושלים 5/11 6/11 7/11
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com