אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4645
קטגוריה : S50 נקודות : 196.9
נשים
61
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
207038
196.9
22/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
5 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
226.0 11/3 11/6 11/5 3-0 0.7 -2.8
207034
196.9
22/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
3 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.1 8/11 11/7 11/3 11/5 3-1 0.7 -2.8
207031
196.9
22/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
2 איריס שטיין
הישגי כרמיאל
407.8 11/7 11/4 11/5 3-0 0.7 -1.4
207029
196.9
22/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
1 הילה חזמה
מכבי ארזים רמת גן
347.2 11/3 11/4 11/1 3-0 0.7 -2.1
195409 31/05/2019
278.3
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
3 יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
215.7 11/6 11/7 11/5 3-0 0.7 -4.9
195407 31/05/2019
278.3
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
2 ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
279.2 11/6 11/8 11/5 3-0 0.7 -3.5
195404 31/05/2019
278.3
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
1 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
291.3 11/4 11/5 11/4 3-0 0.7 -3.5
194302 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
5 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 11/8 11/7 11/5 3-0 0.7 -3.5
194300 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
4 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266.0 11/8 11/7 11/5 3-0 0.7 -3.5
194298 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
3 אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 9/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +6.3
194295 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
2 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 -3.5
194291 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
1 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 0
193705 30/04/2019
297.2
29/04/2019 ליגת לאומית נשים 2018-2019
לאומית נשים צפון
הישגי כרמיאל F3 - הישגי כרמיאל F5
רומי טילקין
הישגי כרמיאל
640.3 11/3 11/4 11/7 3-0 1 -2
193695 30/04/2019
297.2
29/04/2019 ליגת לאומית נשים 2018-2019
לאומית נשים צפון
הישגי כרמיאל F4 - הישגי כרמיאל F5
ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
313.7 11/7 11/8 11/3 3-0 1 -5
190591 30/04/2019
297.2
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
3 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 11/5 11/6 11/6 3-0 0.7 -3.5
190590 30/04/2019
297.2
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
2 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 11/6 11/1 11/5 3-0 0.7 0
190588 30/04/2019
297.2
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
1 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 11/6 13/11 11/7 3-0 0.7 -4.9
191026 30/04/2019
297.2
03/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
2 אביב הלפרן
הישגי כרמיאל
1213.4 11/5 11/2 11/4 3-0 0.7 0
191025 30/04/2019
297.2
03/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
1 ליאוניד לנגר
הישגי כרמיאל
286.9 11/4 11/6 11/3 3-0 0.7 -3.5
173690 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
בית 1
3 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/1 11/4 3-0 0.7 0
173688 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
בית 1
1 נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
0.0 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 0
173711 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים 7-9
בית 1
3 שרה שוט
הישגי כרמיאל
0.0 1/11 1/11 3/11 0-3 0.7 +0
173709 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים 7-9
בית 1
1 ענת נתיב
הישגי כרמיאל
0.0 2/11 2/11 5/11 0-3 0.7 +0
170615 31/12/2018
0.0
01/12/2018 מאסטרס כרמיאל-3
נשים
בית 1
7 נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
0.0 7/11 6/11 8/11 0-3 0.7 +0
170612 31/12/2018
0.0
01/12/2018 מאסטרס כרמיאל-3
נשים
בית 1
6 שרה שוט
הישגי כרמיאל
0.0 5/11 3/11 2/11 0-3 0.7 +0
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207038
דירוג

תאריך
22/10/2019
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
226 0-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207034
דירוג

תאריך
22/10/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9 3-1 -2.8
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207031
דירוג

תאריך
22/10/2019
איריס שטיין
הישגי כרמיאל
407.8 0-3 -1.4
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207029
דירוג

תאריך
22/10/2019
הילה חזמה
מכבי ארזים רמת גן
347.225 0-3 -2.1
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195409
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
215.7 0-3 -4.9
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195407
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 3-0 -3.5
ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
279.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195404
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
291.3 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194302
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194300
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194298
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 3-0 +6.3
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194295
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 3-0 -3.5
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194291
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 3-0 +0
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0
ליגת לאומית נשים 2018-2019 לאומית נשים צפון Φ:1
193705
דירוג
30/04/2019
תאריך
29/04/2019
רומי טילקין
הישגי כרמיאל
640.3 0-3 -2
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
ליגת לאומית נשים 2018-2019 לאומית נשים צפון Φ:1
193695
דירוג
30/04/2019
תאריך
29/04/2019
ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
313.7 0-3 -5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190591
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190590
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190588
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2 3-0 -4.9
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
191026
דירוג
30/04/2019
תאריך
03/04/2019
אביב הלפרן
הישגי כרמיאל
1213.4 0-3 +0
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
191025
דירוג
30/04/2019
תאריך
03/04/2019
ליאוניד לנגר
הישגי כרמיאל
286.9 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173690
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173688
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2 3-0 +0
נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-4 נשים 7-9 Φ:0.7
173711
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
שרה שוט
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים 7-9 Φ:0.7
173709
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2 0-3 +0
ענת נתיב
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-3 נשים Φ:0.7
170615
דירוג
31/12/2018
תאריך
01/12/2018
נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-3 נשים Φ:0.7
170612
דירוג
31/12/2018
תאריך
01/12/2018
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
שרה שוט
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com