אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4645
קטגוריה : S50 נקודות : 161.9
נשים
119
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
235949 31/03/2020
174.5
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
4 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
208.4 11/6 11/8 11/8 3-0 0.7 -2.8
235948 31/03/2020
174.5
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
3 בלה וגין
הישגי כרמיאל
199.1 11/7 11/3 8/11 11/4 3-1 0.7 -3.5
235946 31/03/2020
174.5
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
2 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
225.6 11/8 5/11 11/4 8/11 11/5 3-2 0.7 -2.8
235944 31/03/2020
174.5
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
1 אנה ליטמן
מכבי רחובות
161.7 11/3 11/4 11/4 3-0 0.7 -3.5
227033 29/02/2020
173.1
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
5 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.3 11/6 9/11 5/11 9/11 1-3 0.7 +8.4
227030 29/02/2020
173.1
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
4 בלה וגין
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/4 10/12 7/11 11/6 3-2 0.7 0
227026 29/02/2020
173.1
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
3 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
216.5 11/5 11/8 12/10 3-0 0.7 -2.8
227022 29/02/2020
173.1
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
2 איריס שטיין
הישגי כרמיאל
434.5 11/5 11/6 11/7 3-0 0.7 -1.4
227020 29/02/2020
173.1
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
1 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
247.1 11/4 11/2 11/5 3-0 0.7 -2.8
221633 31/01/2020
178.7
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
נשים
בית 1
3 בלה וגין
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/9 12/10 3-0 0.7 0
221630 31/01/2020
178.7
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
נשים
בית 1
2 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
218.2 9/11 11/3 11/6 11/7 3-1 0.7 -2.8
221629 31/01/2020
178.7
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
נשים
בית 1
1 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
224.6 12/10 10/12 11/5 11/9 3-1 0.7 -2.8
215178 31/12/2019
187.8
07/12/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 3
נשים
בית 1
3 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
195.9 11/5 10/12 11/9 11/7 3-1 0.7 -3.5
215176 31/12/2019
187.8
07/12/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 3
נשים
בית 1
2 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
234.4 11/8 11/7 11/5 3-0 0.7 -2.8
215173 31/12/2019
187.8
07/12/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 3
נשים
בית 1
1 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.3 11/4 11/4 11/7 3-0 0.7 -2.8
207038 30/11/2019
196.9
02/11/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
5 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
226.0 11/3 11/6 11/5 3-0 0.7 -2.8
207034 30/11/2019
196.9
02/11/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
3 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.1 8/11 11/7 11/3 11/5 3-1 0.7 -2.8
207031 30/11/2019
196.9
02/11/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
2 איריס שטיין
הישגי כרמיאל
407.8 11/7 11/4 11/5 3-0 0.7 -1.4
207029 30/11/2019
196.9
02/11/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
1 הילה חזמה
מכבי ארזים רמת גן
343.7 11/3 11/4 11/1 3-0 0.7 -2.1
195409 31/05/2019
278.3
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
3 יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
215.7 11/6 11/7 11/5 3-0 0.7 -4.9
195407 31/05/2019
278.3
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
2 ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
279.2 11/6 11/8 11/5 3-0 0.7 -3.5
195404 31/05/2019
278.3
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
1 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
291.3 11/4 11/5 11/4 3-0 0.7 -3.5
194302 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
5 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 11/8 11/7 11/5 3-0 0.7 -3.5
194300 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
4 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266.0 11/8 11/7 11/5 3-0 0.7 -3.5
194298 31/05/2019
278.3
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
3 אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 9/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +6.3
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235949
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
208.425 0-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
174.5
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235948
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
בלה וגין
הישגי כרמיאל
199.125 1-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
174.5
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235946
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
225.617 2-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
174.5
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235944
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
174.5 3-0 -3.5
אנה ליטמן
מכבי רחובות
161.667
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227033
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.325 3-1 +8.4
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227030
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1 3-2 +0
בלה וגין
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227026
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1 3-0 -2.8
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
216.517
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227022
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
איריס שטיין
הישגי כרמיאל
434.5 0-3 -1.4
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227020
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
247.1 0-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1
מאסטרס כרמיאל מס' 4 נשים Φ:0.7
221633
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
178.7 3-0 +0
בלה וגין
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל מס' 4 נשים Φ:0.7
221630
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
218.225 1-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
178.7
מאסטרס כרמיאל מס' 4 נשים Φ:0.7
221629
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
224.617 1-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
178.7
מאסטרס כרמיאל מס' 3 נשים Φ:0.7
215178
דירוג
31/12/2019
תאריך
07/12/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
195.917 1-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
187.8
מאסטרס כרמיאל מס' 3 נשים Φ:0.7
215176
דירוג
31/12/2019
תאריך
07/12/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
187.8 3-0 -2.8
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
234.4
מאסטרס כרמיאל מס' 3 נשים Φ:0.7
215173
דירוג
31/12/2019
תאריך
07/12/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325 0-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
187.8
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207038
דירוג
30/11/2019
תאריך
02/11/2019
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
226 0-3 -2.8
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207034
דירוג
30/11/2019
תאריך
02/11/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9 3-1 -2.8
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207031
דירוג
30/11/2019
תאריך
02/11/2019
איריס שטיין
הישגי כרמיאל
407.8 0-3 -1.4
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207029
דירוג
30/11/2019
תאריך
02/11/2019
הילה חזמה
מכבי ארזים רמת גן
343.717 0-3 -2.1
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195409
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
215.7 0-3 -4.9
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195407
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 3-0 -3.5
ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
279.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195404
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
291.3 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194302
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194300
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266 0-3 -3.5
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194298
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 3-0 +6.3
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com