יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4635
קטגוריה : S40 נקודות : 212.6
נשים
96
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
235951 31/03/2020
208.4
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
5 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
225.6 2/11 11/7 11/7 8/11 12/10 3-2 0.7 -3.5
235949 31/03/2020
208.4
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
4 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
174.5 6/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +5.6
235947 31/03/2020
208.4
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
3 אנה ליטמן
מכבי רחובות
161.7 11/3 6/11 11/1 10/12 11/4 3-2 0.7 -4.2
235945 31/03/2020
208.4
07/03/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
2 בלה וגין
הישגי כרמיאל
199.1 7/11 7/11 15/13 12/14 1-3 0.7 +6.3
227033 29/02/2020
220.3
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
5 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1 6/11 11/9 11/5 11/9 3-1 0.7 -4.2
227029 29/02/2020
220.3
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
4 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
247.1 11/8 11/7 11/8 3-0 0.7 -2.8
227025 29/02/2020
220.3
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
3 איריס שטיין
הישגי כרמיאל
434.5 11/2 11/4 11/2 3-0 0.7 -1.4
227023 29/02/2020
220.3
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
2 בלה וגין
הישגי כרמיאל
0.0 13/11 11/4 11/7 3-0 0.7 0
227021 29/02/2020
220.3
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
נשים
בית 1
1 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
216.5 4/11 11/6 11/5 11/6 3-1 0.7 -3.5
221632 31/01/2020
218.2
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
נשים
בית 1
3 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
224.6 11/9 8/11 11/5 11/9 3-1 0.7 -3.5
221630 31/01/2020
218.2
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
נשים
בית 1
2 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
178.7 11/9 3/11 6/11 7/11 1-3 0.7 +5.6
221628 31/01/2020
218.2
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
נשים
בית 1
1 בלה וגין
הישגי כרמיאל
0.0 9/11 9/11 11/9 11/7 11/4 3-2 0.7 0
219751 31/12/2019
227.3
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גברים
בית 1
5 אולג קרמר
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/7 11/6 3-0 0.7 0
219747 31/12/2019
227.3
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גברים
בית 1
4 אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
285.4 11/6 11/5 11/6 3-0 0.7 -2.8
219743 31/12/2019
227.3
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גברים
בית 1
3 יוסי אברמוב
הישגי כרמיאל
442.6 11/6 11/6 11/7 3-0 0.7 -1.4
219741 31/12/2019
227.3
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גברים
בית 1
2 אלי גורביץ
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/7 11/5 3-0 0.7 0
219739 31/12/2019
227.3
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גברים
בית 1
1 ליאוניד לנגר
הישגי כרמיאל
263.7 11/8 11/6 11/7 3-0 0.7 -2.8
215177 31/12/2019
227.3
07/12/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 3
נשים
בית 1
3 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
234.4 8/11 11/13 11/8 11/6 11/5 3-2 0.7 -3.5
215175 31/12/2019
227.3
07/12/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 3
נשים
בית 1
2 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
195.9 11/5 11/2 11/6 3-0 0.7 -4.2
215173 31/12/2019
227.3
07/12/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 3
נשים
בית 1
1 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
187.8 4/11 4/11 7/11 0-3 0.7 +5.6
210412 30/11/2019
230.1
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גברים
בית 2
3 אולג קרמר
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 10/12 11/8 11/3 3-1 0.7 0
210410 30/11/2019
230.1
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גברים
בית 2
2 אמיל ברמן
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/5 11/7 3-0 0.7 0
210407 30/11/2019
230.1
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גברים
בית 2
1 אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
818.3 11/6 11/8 11/5 3-0 0.7 -0.7
207035 30/11/2019
230.1
02/11/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
4 איריס שטיין
הישגי כרמיאל
407.8 11/7 11/6 11/8 3-0 0.7 -2.1
207034 30/11/2019
230.1
02/11/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 2
נשים
בית 1
3 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9 11/8 7/11 3/11 5/11 1-3 0.7 +5.6
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235951
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
208.425 3-2 -3.5
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
225.617
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235949
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
208.425 0-3 +5.6
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
174.5
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235947
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
208.425 3-2 -4.2
אנה ליטמן
מכבי רחובות
161.667
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
235945
דירוג
31/03/2020
תאריך
07/03/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
208.425 1-3 +6.3
בלה וגין
הישגי כרמיאל
199.125
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227033
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.325 3-1 -4.2
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
173.1
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227029
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.325 3-0 -2.8
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
247.1
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227025
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
איריס שטיין
הישגי כרמיאל
434.5 0-3 -1.4
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.325
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227023
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
בלה וגין
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.325
מאסטרס -5 1.2.20 נשים Φ:0.7
227021
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
216.517 1-3 -3.5
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
220.325
מאסטרס כרמיאל מס' 4 נשים Φ:0.7
221632
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
218.225 3-1 -3.5
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
224.617
מאסטרס כרמיאל מס' 4 נשים Φ:0.7
221630
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
218.225 1-3 +5.6
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
178.7
מאסטרס כרמיאל מס' 4 נשים Φ:0.7
221628
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
218.225 3-2 +0
בלה וגין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
219751
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325 3-0 +0
אולג קרמר
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
219747
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325 3-0 -2.8
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
285.442
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
219743
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יוסי אברמוב
הישגי כרמיאל
442.625 0-3 -1.4
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
219741
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אלי גורביץ
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
219739
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ליאוניד לנגר
הישגי כרמיאל
263.725 0-3 -2.8
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325
מאסטרס כרמיאל מס' 3 נשים Φ:0.7
215177
דירוג
31/12/2019
תאריך
07/12/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325 3-2 -3.5
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
234.4
מאסטרס כרמיאל מס' 3 נשים Φ:0.7
215175
דירוג
31/12/2019
תאריך
07/12/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325 3-0 -4.2
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
195.917
מאסטרס כרמיאל מס' 3 נשים Φ:0.7
215173
דירוג
31/12/2019
תאריך
07/12/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
227.325 0-3 +5.6
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
187.8
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
210412
דירוג
30/11/2019
תאריך
08/11/2019
אולג קרמר
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
210410
דירוג
30/11/2019
תאריך
08/11/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125 3-0 +0
אמיל ברמן
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גברים Φ:0.7
210407
דירוג
30/11/2019
תאריך
08/11/2019
אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
818.268 0-3 -0.7
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207035
דירוג
30/11/2019
תאריך
02/11/2019
איריס שטיין
הישגי כרמיאל
407.8 0-3 -2.1
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125
מאסטרס כרמיאל מס' 2 נשים Φ:0.7
207034
דירוג
30/11/2019
תאריך
02/11/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
196.9 3-1 +5.6
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
230.125
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com