יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4635
קטגוריה : S40 נקודות : 306.5
נשים
92
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195415 31/05/2019
300.9
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
3 שרה שוט
הישגי כרמיאל
268.5 5/11 6/11 5/11 0-3 0.7 +5.6
195412 31/05/2019
300.9
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
2 אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
0.0 11/4 11/7 11/4 3-0 0.7 0
195411 31/05/2019
300.9
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
1 אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8 11/6 11/7 11/4 3-0 0.7 -3.5
194302 31/05/2019
300.9
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
5 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 8/11 7/11 5/11 0-3 0.7 +6.3
194299 31/05/2019
300.9
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
4 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4 9/11 11/8 11/5 11/6 3-1 0.7 -4.2
194296 31/05/2019
300.9
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
3 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266.0 11/5 11/6 11/4 3-0 0.7 -4.2
194293 31/05/2019
300.9
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
2 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/3 11/7 3-0 0.7 0
194290 31/05/2019
300.9
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
1 אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 8/11 9/11 6/11 0-3 0.7 +5.6
193704 30/04/2019
299.3
29/04/2019 ליגת לאומית נשים 2018-2019
לאומית נשים צפון
הישגי כרמיאל F3 - הישגי כרמיאל F5
שלי רבינוביץ
הישגי כרמיאל
566.2 11/4 11/3 11/2 3-0 1 -2
193694 30/04/2019
299.3
29/04/2019 ליגת לאומית נשים 2018-2019
לאומית נשים צפון
הישגי כרמיאל F4 - הישגי כרמיאל F5
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
581.2 11/4 11/4 11/4 3-0 1 -2
190597 30/04/2019
299.3
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
5 שלי רבינוביץ
הישגי כרמיאל
566.2 11/7 11/6 11/5 3-0 0.7 -1.4
190594 30/04/2019
299.3
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
4 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
257.6 6/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +5.6
190591 30/04/2019
299.3
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
3 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2 5/11 6/11 6/11 0-3 0.7 +6.3
190589 30/04/2019
299.3
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
2 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 11/13 11/4 11/9 11/7 3-1 0.7 -4.9
190587 30/04/2019
299.3
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
1 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 6/11 11/13 7/11 0-3 0.7 +0
191029 30/04/2019
299.3
03/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
2 אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/2 11/6 3-0 0.7 0
191028 30/04/2019
299.3
03/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
1 ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
0.0 11/7 11/7 11/4 3-0 0.7 0
177353 28/02/2019
297.2
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
נשים
בית 1
3 נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
267.6 9/11 7/11 11/13 0-3 0.7 +5.6
177351 28/02/2019
297.2
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
נשים
בית 1
2 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
281.4 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 -3.5
177349 28/02/2019
297.2
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
נשים
בית 1
1 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0.0 6/11 11/9 11/9 8/11 4/11 2-3 0.7 +0
173706 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
6 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/6 12/14 8/11 8/11 1-3 0.7 +0
173701 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
5 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/9 11/9 11/8 3-0 0.7 0
173698 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
4 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 2/11 6/11 0-3 0.7 +0
173696 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
בית 3
3 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/9 8/11 14/12 11/8 3-1 0.7 0
173694 31/01/2019
297.2
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
בית 3
1 שרה שוט
הישגי כרמיאל
0.0 2/11 1/11 1/11 0-3 0.7 +0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195415
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 0-3 +5.6
שרה שוט
הישגי כרמיאל
268.5
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195412
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195411
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8 0-3 -3.5
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194302
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 0-3 +6.3
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194299
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 3-1 -4.2
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194296
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 3-0 -4.2
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194293
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 3-0 +0
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194290
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 0-3 +5.6
אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8
ליגת לאומית נשים 2018-2019 לאומית נשים צפון Φ:1
193704
דירוג
30/04/2019
תאריך
29/04/2019
שלי רבינוביץ
הישגי כרמיאל
566.157 0-3 -2
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
ליגת לאומית נשים 2018-2019 לאומית נשים צפון Φ:1
193694
דירוג
30/04/2019
תאריך
29/04/2019
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
581.175 0-3 -2
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190597
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
שלי רבינוביץ
הישגי כרמיאל
566.157 0-3 -1.4
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190594
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
257.6 3-0 +5.6
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190591
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 0-3 +6.3
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190589
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 3-1 -4.9
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190587
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 0-3 +0
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
191029
דירוג
30/04/2019
תאריך
03/04/2019
אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
191028
דירוג
30/04/2019
תאריך
03/04/2019
ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים Φ:0.7
177353
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 0-3 +5.6
נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
267.6
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים Φ:0.7
177351
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 3-0 -3.5
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
281.4
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים Φ:0.7
177349
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 2-3 +0
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173706
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 1-3 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173701
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173698
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173696
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173694
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 0-3 +0
שרה שוט
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com