עדן יהודייב
מכבי דימונה
ID של השחקן : 4521
קטגוריה : B10 נקודות : 72.2
נשים
219
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
194995 31/05/2019
86.2
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
5 אילן מושייב
מכבי דימונה
71.2 11/7 11/5 11/8 3-0 0.7 -3.5
194993 31/05/2019
86.2
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
4 שלמה אסולין
מכבי דימונה
65.2 9/11 11/9 11/6 11/9 3-1 0.7 -3.5
194990 31/05/2019
86.2
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
3 זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
69.9 11/7 9/11 12/10 8/11 11/8 3-2 0.7 -3.5
194987 31/05/2019
86.2
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
1 סופיה גודז
מכבי דימונה
94.6 11/7 11/6 11/8 3-0 0.7 -3.5
191574 31/03/2019
82.7
31/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
5 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
99.7 9/11 8/11 11/7 6/11 1-3 0.7 +7
191573 31/03/2019
82.7
31/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
4 שלמה אסולין
מכבי דימונה
0.0 11/8 11/13 11/9 7/11 11/8 3-2 0.7 0
191569 31/03/2019
82.7
31/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
2 סופיה גודז
מכבי דימונה
80.6 11/8 10/12 11/8 11/7 3-1 0.7 -3.5
191566 31/03/2019
82.7
31/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
1 זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
0.0 7/11 12/10 9/11 8/11 1-3 0.7 +0
191599 28/02/2019
0.0
28/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 2
5 סופיה גודז
מכבי דימונה
0.0 11/8 11/7 11/8 3-0 0.7 0
191597 28/02/2019
0.0
28/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 2
4 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
104.6 8/11 11/7 6/11 7/11 1-3 0.7 +0
191594 28/02/2019
0.0
28/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 2
3 אריאל שימונוב
מכבי דימונה
45.8 11/7 11/7 11/5 3-0 0.7 0
191591 28/02/2019
0.0
28/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 2
1 יהונתן סצ'קוב
מכבי דימונה
0.0 11/8 11/9 11/6 3-0 0.7 0
169464 30/11/2018
0.0
20/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
5 זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
0.0 8/11 11/9 11/8 7/11 9/11 2-3 0.7 +0
169462 30/11/2018
0.0
20/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
4 ליאנה שימונוב
מכבי דימונה
0.0 11/8 9/11 11/9 11/6 3-1 0.7 0
169459 30/11/2018
0.0
20/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
3 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
97.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
169456 30/11/2018
0.0
20/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
דימונה גיל 13
בית 1
1 אליאן דרביאן
מכבי דימונה
66.6 11/8 11/5 11/6 3-0 0.7 0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
194995
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
עדן יהודייב
מכבי דימונה
86.2 3-0 -3.5
אילן מושייב
מכבי דימונה
71.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
194993
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
עדן יהודייב
מכבי דימונה
86.2 3-1 -3.5
שלמה אסולין
מכבי דימונה
65.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
194990
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
69.9 2-3 -3.5
עדן יהודייב
מכבי דימונה
86.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
194987
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
סופיה גודז
מכבי דימונה
94.6 0-3 -3.5
עדן יהודייב
מכבי דימונה
86.2
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191574
דירוג
31/03/2019
תאריך
31/03/2019
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
99.7 3-1 +7
עדן יהודייב
מכבי דימונה
82.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191573
דירוג
31/03/2019
תאריך
31/03/2019
שלמה אסולין
מכבי דימונה
0 2-3 +0
עדן יהודייב
מכבי דימונה
82.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191569
דירוג
31/03/2019
תאריך
31/03/2019
עדן יהודייב
מכבי דימונה
82.7 3-1 -3.5
סופיה גודז
מכבי דימונה
80.6
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191566
דירוג
31/03/2019
תאריך
31/03/2019
עדן יהודייב
מכבי דימונה
82.7 1-3 +0
זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191599
דירוג
28/02/2019
תאריך
28/02/2019
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0 3-0 +0
סופיה גודז
מכבי דימונה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191597
דירוג
28/02/2019
תאריך
28/02/2019
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0 1-3 +0
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
104.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191594
דירוג
28/02/2019
תאריך
28/02/2019
אריאל שימונוב
מכבי דימונה
45.8 0-3 +0
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
191591
דירוג
28/02/2019
תאריך
28/02/2019
יהונתן סצ'קוב
מכבי דימונה
0 0-3 +0
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
169464
דירוג
30/11/2018
תאריך
20/11/2018
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0 2-3 +0
זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
169462
דירוג
30/11/2018
תאריך
20/11/2018
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0 3-1 +0
ליאנה שימונוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
169459
דירוג
30/11/2018
תאריך
20/11/2018
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
97 0-3 +0
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' דימונה גיל 13 Φ:0.7
169456
דירוג
30/11/2018
תאריך
20/11/2018
אליאן דרביאן
מכבי דימונה
66.6 0-3 +0
עדן יהודייב
מכבי דימונה
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com