נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 4507
קטגוריה : B8 נקודות : 100.0
גברים
1175
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
174294 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 3
3 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 9/11 8/11 11/13 1-3 0.7 +0
174293 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 3
2 משה מויאל
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 8/11 11/6 8/11 11/13 2-3 0.7 +0
174305 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
בית גמר
בית 1
3 מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 9/11 11/7 11/9 9/11 2-3 0.7 +0
174303 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
בית גמר
בית 1
1 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 11/8 7/11 11/6 3-1 0.7 0
169886 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
4 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 8/11 11/7 9/11 1-3 0.7 +0
169882 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
3 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 3/11 2/11 6/11 0-3 0.7 +0
169881 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
2 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +0
166640 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
5 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 3/11 6/11 4/11 0-3 0.7 +0
166638 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
4 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 11/6 5/11 9/11 1-3 0.7 +0
166636 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
3 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 7/11 8/11 4/11 0-3 0.7 +0
166634 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
2 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 4/11 11/9 6/11 7/11 1-3 0.7 +0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174294
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174293
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 2-3 +0
משה מויאל
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' בית גמר Φ:0.7
174305
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-2 +0
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' בית גמר Φ:0.7
174303
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169886
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169882
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169881
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166640
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166638
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166636
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166634
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com