אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 4488
קטגוריה : B8 נקודות : 103.5
גברים
1163
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
185966 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
3 מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/5 11/8 9/11 11/9 3-1 0.7 0
185965 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
2 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 11/9 15/13 3-0 0.7 0
185963 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
1 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 11/4 11/9 11/8 3-0 0.7 -3.5
185847 31/03/2019
100.0
02/03/2019 אליפות באר שבע
גיל 9
בית 1
3 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 5/11 2/11 7/11 0-3 0.7 +7
174287 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
2 מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 12/10 11/7 3-0 0.7 0
174286 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
1 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 12/10 7/11 6/11 1-3 0.7 +0
169884 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 11/4 11/6 11/9 3-1 0.7 0
169883 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
1 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 6/11 8/11 0-3 0.7 +0
166638 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
4 נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 6/11 11/5 11/9 3-1 0.7 0
166637 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
3 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 9/11 8/11 10/12 0-3 0.7 +0
166635 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
2 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +0
166633 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
1 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185966
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185965
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185963
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-0 -3.5
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100
אליפות באר שבע גיל 9 Φ:0.7
185847
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-0 +7
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174287
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174286
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169884
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169883
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166638
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166637
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166635
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166633
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com