אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
ID של השחקן : 4450
קטגוריה : S50 נקודות : 254.8
גברים
991
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
196954 31/05/2019
257.6
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
3 גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0.0 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 0
196951 31/05/2019
257.6
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
2 יניב בלנק
בית''ר רמלה
1113.8 11/4 11/5 11/6 3-0 0.7 0
196950 31/05/2019
257.6
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
1 אהרון בלנק
בית''ר רמלה
285.9 11/8 11/7 11/6 3-0 0.7 -2.8
191160 30/04/2019
263.2
02/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
3 גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0.0 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 0
191157 30/04/2019
263.2
02/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
2 אלכסנדר ריינשטיין
בית''ר רמלה
407.3 11/7 11/8 11/9 3-0 0.7 -2.1
191156 30/04/2019
263.2
02/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
1 אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 11/6 11/5 11/8 3-0 0.7 -3.5
180345 28/02/2019
0.0
15/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
3 יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0.0 11/6 11/8 11/9 3-0 0.7 0
180342 28/02/2019
0.0
15/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
2 אלכסנדר ריינשטיין
בית''ר רמלה
407.1 11/8 11/7 11/7 3-0 0.7 0
180341 28/02/2019
0.0
15/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
1 סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
278.8 8/11 6/11 9/11 0-3 0.7 +0
169328 30/11/2018
0.0
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
5 סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
0.0 6/11 7/11 5/11 0-3 0.7 +0
169324 30/11/2018
0.0
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
3 יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0.0 13/11 11/7 11/8 3-0 0.7 0
169321 30/11/2018
0.0
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
2 יניב בלנק
בית''ר רמלה
1062.2 11/8 11/9 11/7 3-0 0.7 0
169319 30/11/2018
0.0
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
1 אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 11/7 11/7 11/8 3-0 0.7 0
167606 30/11/2018
0.0
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
3 אלון מרקין
בית''ר רמלה
1044.4 11/6 11/6 11/5 3-0 0.7 0
167604 30/11/2018
0.0
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
1 סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
0.0 6/11 6/11 4/11 0-3 0.7 +0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
196954
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
257.6 3-0 +0
גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
196951
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
יניב בלנק
בית''ר רמלה
1113.8 0-3 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
257.6
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
196950
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
285.9 0-3 -2.8
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
257.6
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
191160
דירוג
30/04/2019
תאריך
02/04/2019
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
263.2 3-0 +0
גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
191157
דירוג
30/04/2019
תאריך
02/04/2019
אלכסנדר ריינשטיין
בית''ר רמלה
407.325 0-3 -2.1
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
263.2
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
191156
דירוג
30/04/2019
תאריך
02/04/2019
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 0-3 -3.5
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
263.2
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
180345
דירוג
28/02/2019
תאריך
15/02/2019
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0 3-0 +0
יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
180342
דירוג
28/02/2019
תאריך
15/02/2019
אלכסנדר ריינשטיין
בית''ר רמלה
407.125 0-3 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
180341
דירוג
28/02/2019
תאריך
15/02/2019
סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
278.8 3-0 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169328
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
0 3-0 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169324
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0 3-0 +0
יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169321
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
יניב בלנק
בית''ר רמלה
1062.2 0-3 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169319
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 0-3 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
167606
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
אלון מרקין
בית''ר רמלה
1044.38 0-3 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
167604
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0 0-3 +0
סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com