עמית יוניוב
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
ID של השחקן : 4367
קטגוריה : C15 נקודות : 52.0
גברים
1365
כל השדות חובה
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 בנים 15
184363 1 עידן טרוסמן אליצור קריית אתא עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 3/11 0/11
184366 2 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה רון סטמבולציק מכבי רחובות /
184368 3 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 13/11 6/11 3/11 5/11
זוגות בנים 15
185061 1 א. גולדין / א. ארמי ק.ה. גבעתיים/ ק.ה. גבעתיים ע יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 4/11 6/11
185070 2 ע. יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה נ סגל / מ. פולובץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/2 11/4 11/9
תנחומים בנים 15
187172 1 נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 5/11 10/12
187173 2 ליאב כהן מכבי זכרון יעקב עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 7/11 8/11
ליגות נוער 2018-2019 קדטים ירושלים 2
176607 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 9/11 6/11 9/11
176763 0 א. אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ל מרוז / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 9/11 11/7 11/6
176762 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אמיר מנצורה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/5 11/2
176588 0 ע. בירן / י. רומנו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה א אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 4/11 7/11
176609 0 מתן פנירי הפועל ירושלים עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
176608 0 נ. ג'ינו / מ. פנירי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ע יוניוב / ת. יערי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 7/11 6/11
176765 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
קדטים שלב ב ירושלים תחתון
182611 0 אלון ישראלי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189948 0 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 7/11 3/11
189801 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/7 11/3
189808 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים /
182631 0 נועם טהר עירוני מודיעין עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
182609 0 נ. למדן / י. שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ע יוניוב / ת. יערי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 10/12 1/11 5/11
189925 0 קריגל כרמל טנש ירושלים עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189802 0 א. אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה א מנצורה / ל. מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/8 11/9
189807 0 ע. יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מ פנירי / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/4 11/8 11/6
182629 0 ת. פישלר / נ. שביט עירוני מודיעין/ עירוני מודיעין ע יוניוב / ת. יערי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 8/11 6/11
182607 0 יוסף נאמן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 8/11 5/11
189923 0 א. בביוף / י. קורסקוב טנש ירושלים/ טנש ירושלים ע יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 12/14 3/11 7/11
189952 0 מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189805 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מתן פנירי הפועל ירושלים 11/4 11/2 11/5
182627 0 עומר אריאן עירוני מודיעין עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 0/0 6/11 5/11 4/11
189950 0 ד. רגב / מ. לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ע יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1/11 6/11 11/4 6/11
189804 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189921 0 אושר בביוף טנש ירושלים עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 5/11 10/12 11/9 7/11
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com