זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 4365
קטגוריה : B10 נקודות : 85.3
נשים
213
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195003 31/05/2019
90.9
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
2 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
263.8 11/7 11/6 11/8 3-0 0.7 -2.1
195002 31/05/2019
90.9
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
1 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
104.2 8/11 11/4 11/6 11/5 3-1 0.7 -3.5
185972 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
3 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 5/11 11/6 6/11 13/11 14/12 3-2 0.7 -3.5
185971 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 11/6 11/5 11/5 3-0 0.7 -2.1
185969 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
1 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 11/9 9/11 11/3 3-1 0.7 0
185847 31/03/2019
100.0
02/03/2019 אליפות באר שבע
גיל 9
בית 1
3 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 11/5 11/2 11/7 3-0 0.7 -3.5
174290 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 11/8 9/11 11/6 3-1 0.7 0
174289 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
1 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 5/11 4/11 0-3 0.7 +0
169882 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
3 נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/3 11/2 11/6 3-0 0.7 0
169880 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
1 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 6/11 8/11 0-3 0.7 +0
166641 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
5 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 11/9 8/11 11/6 3-1 0.7 0
166639 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
4 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 4/11 7/11 0-3 0.7 +0
166636 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
3 נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/7 11/8 11/4 3-0 0.7 0
166633 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
1 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 11/8 11/6 3-0 0.7 0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
195003
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
263.8 0-3 -2.1
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
90.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
195002
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
104.2 1-3 -3.5
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
90.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185972
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 2-3 -3.5
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185971
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 0-3 -2.1
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185969
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-1 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
אליפות באר שבע גיל 9 Φ:0.7
185847
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-0 -3.5
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174290
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174289
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169882
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169880
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166641
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166639
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166636
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166633
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com