אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 4364
קטגוריה : M12 נקודות : 108.4
נשים
164
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195004 31/05/2019
104.2
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
3 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
263.8 11/7 11/5 11/9 3-0 0.7 -2.1
195002 31/05/2019
104.2
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 1
1 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
90.9 11/8 4/11 6/11 5/11 1-3 0.7 +6.3
185972 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
3 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 11/5 6/11 11/6 11/13 12/14 2-3 0.7 +6.3
185970 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 3/11 11/1 11/7 13/11 3-1 0.7 0
185968 31/03/2019
100.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
1 הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 11/5 11/9 5/11 11/7 3-1 0.7 -2.1
185849 31/03/2019
100.0
02/03/2019 אליפות באר שבע
גיל 12
1 ליאנה שימונוב
מכבי דימונה
0.0 11/3 11/8 11/5 3-0 0.7 0
174294 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 3
3 נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 8/11 11/9 11/8 13/11 3-1 0.7 0
174292 31/01/2019
0.0
02/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 3
1 משה מויאל
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 8/11 11/7 11/6 3-1 0.7 0
169886 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
4 נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 11/8 7/11 11/9 3-1 0.7 0
169885 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
3 דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +0
169884 30/11/2018
0.0
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 4/11 6/11 9/11 1-3 0.7 +0
166641 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
5 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 7/11 9/11 11/8 6/11 1-3 0.7 +0
166637 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
3 אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/9 11/8 12/10 3-0 0.7 0
166634 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
2 נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/4 9/11 11/6 11/7 3-1 0.7 0
166632 31/10/2018
0.0
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 13
בית 1
1 קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/9 7/11 7/11 4/11 1-3 0.7 +0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
195004
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
263.8 0-3 -2.1
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
104.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
195002
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
104.2 1-3 +6.3
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
90.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185972
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 2-3 +6.3
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185970
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-1 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185968
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-1 -2.1
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
אליפות באר שבע גיל 12 Φ:0.7
185849
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-0 +0
ליאנה שימונוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174294
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
174292
דירוג
31/01/2019
תאריך
02/01/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
משה מויאל
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169886
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169885
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
דניאל פורמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
169884
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166641
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166637
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
אריק רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166634
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
נתנאל אוישר
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 13 Φ:0.7
166632
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
קרן רוייטמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-1 +0
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com