תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4322
קטגוריה : J16 נקודות : 208.4
נשים
102
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
227052 31/01/2020
213.4
31/01/2020 ליגת לאומית נשים 2019-2020
לאומית נשים צפון
הפועל עירוני נוף הגליל F1 - הישגי כרמיאל F4
עופירה גנטמן
הפועל עירוני נוף הגליל
341.7 11/4 11/6 11/4 3-0 1 -3
226632 31/01/2020
213.4
31/01/2020 ליגת לאומית נשים 2019-2020
לאומית נשים צפון
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה F1 - הישגי כרמיאל F4
סוניה טיפליצקי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
608.3 11/2 11/4 11/4 3-0 1 -2
227056 31/01/2020
213.4
31/01/2020 ליגת לאומית נשים 2019-2020
לאומית נשים צפון
הפועל עירוני נוף הגליל F1 - הישגי כרמיאל F4
אנאבל לב
הפועל עירוני נוף הגליל
0.0 2/11 1/11 3/11 0-3 1 +0
204271 31/10/2019
217.6
12/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 1
בנות 16 (2004)
בית 2
2 לינל סורקין
הישגי כרמיאל
486.6 11/2 11/1 11/5 3-0 0.7 -1.4
204270 31/10/2019
217.6
12/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 1
בנות 16 (2004)
בית 2
1 שיראל הרון
הישגי כרמיאל
294.1 11/1 11/7 11/6 3-0 0.7 -2.8
195426 31/05/2019
266.0
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 15
1 יצחק בן שמול
הישגי כרמיאל
207.4 11/8 11/6 12/10 3-0 0.7 -4.9
194304 31/05/2019
266.0
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
5 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 9/11 7/11 5/11 0-3 0.7 +0
194300 31/05/2019
266.0
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
4 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 8/11 7/11 5/11 0-3 0.7 +7
194296 31/05/2019
266.0
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
3 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 5/11 6/11 4/11 0-3 0.7 +8.4
194294 31/05/2019
266.0
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
2 אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 6/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +7
194292 31/05/2019
266.0
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
1 שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4 5/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +6.3
190598 30/04/2019
239.4
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
5 יעל יחנס
הישגי כרמיאל
552.8 11/6 11/5 11/6 3-0 0.7 -1.4
190595 30/04/2019
239.4
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
4 ענת נתיב
הישגי כרמיאל
269.9 8/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +8.4
190592 30/04/2019
239.4
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
3 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 7/11 11/13 7/11 0-3 0.7 +0
190589 30/04/2019
239.4
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
2 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 13/11 4/11 9/11 7/11 1-3 0.7 +9.8
190588 30/04/2019
239.4
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 3
1 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2 6/11 11/13 7/11 0-3 0.7 +9.8
181614 31/03/2019
239.4
02/03/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
3 אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
0.0 2/11 3/11 3/11 0-3 0.7 +0
181611 31/03/2019
239.4
02/03/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
2 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
318.7 11/4 12/10 11/8 3-0 0.7 -2.8
181610 31/03/2019
239.4
02/03/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 6
נשים
בית 1
1 ענת נתיב
הישגי כרמיאל
276.9 5/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +8.4
185167 31/03/2019
239.4
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 15
בית 1
3 יצחק בן שמול
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 11/4 11/8 11/8 3-1 0.7 0
185164 31/03/2019
239.4
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 15
בית 1
2 סוניה ירובינסקי
הישגי כרמיאל
349.2 11/7 11/5 11/7 3-0 0.7 -2.1
185163 31/03/2019
239.4
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 15
בית 1
1 ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
244.5 11/8 11/7 7/11 11/4 3-1 0.7 -3.5
177354 28/02/2019
0.0
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
נשים
בית 1
3 דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
281.4 11/6 11/7 11/6 3-0 0.7 0
177352 28/02/2019
0.0
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
נשים
בית 1
2 נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
267.6 8/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +0
177349 28/02/2019
0.0
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
נשים
בית 1
1 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 11/6 9/11 9/11 11/8 11/4 3-2 0.7 0
ליגת לאומית נשים 2019-2020 לאומית נשים צפון Φ:1
227052
דירוג
31/01/2020
תאריך
31/01/2020
עופירה גנטמן
הפועל עירוני נוף הגליל
341.703 0-3 -3
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
213.392
ליגת לאומית נשים 2019-2020 לאומית נשים צפון Φ:1
226632
דירוג
31/01/2020
תאריך
31/01/2020
סוניה טיפליצקי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
608.315 0-3 -2
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
213.392
ליגת לאומית נשים 2019-2020 לאומית נשים צפון Φ:1
227056
דירוג
31/01/2020
תאריך
31/01/2020
אנאבל לב
הפועל עירוני נוף הגליל
0 3-0 +0
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
213.392
מאסטרס כרמיאל מס' 1 בנות 16 (2004) Φ:0.7
204271
דירוג
31/10/2019
תאריך
12/10/2019
לינל סורקין
הישגי כרמיאל
486.625 0-3 -1.4
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
217.592
מאסטרס כרמיאל מס' 1 בנות 16 (2004) Φ:0.7
204270
דירוג
31/10/2019
תאריך
12/10/2019
שיראל הרון
הישגי כרמיאל
294.092 0-3 -2.8
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
217.592
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15 Φ:0.7
195426
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266 3-0 -4.9
יצחק בן שמול
הישגי כרמיאל
207.4
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194304
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266 0-3 +0
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194300
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266 0-3 +7
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194296
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 3-0 +8.4
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194294
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 3-0 +7
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194292
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4 3-0 +6.3
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190598
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 3-0 -1.4
יעל יחנס
הישגי כרמיאל
552.752
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190595
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 0-3 +8.4
ענת נתיב
הישגי כרמיאל
269.9
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190592
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 0-3 +0
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190589
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 3-1 +9.8
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190588
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
297.2 3-0 +9.8
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
181614
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 0-3 +0
אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
181611
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
318.7 0-3 -2.8
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים Φ:0.7
181610
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
ענת נתיב
הישגי כרמיאל
276.9 3-0 +8.4
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15 Φ:0.7
185167
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4 3-1 +0
יצחק בן שמול
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15 Φ:0.7
185164
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
סוניה ירובינסקי
הישגי כרמיאל
349.2 0-3 -2.1
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15 Φ:0.7
185163
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
244.5 1-3 -3.5
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
239.4
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים Φ:0.7
177354
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
דינה ירושבסקי
הישגי כרמיאל
281.4 0-3 +0
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים Φ:0.7
177352
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
267.6
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים Φ:0.7
177349
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 2-3 +0
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com