תירזה מסטר
ללא מועדון
ID של השחקן : 4322
קטגוריה : J16 נקודות : 208.4
נשים
105
כל השדות חובה
ליגת לאומית נשים 2019-2020 לאומית נשים צפון
226636 0 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה תירזה מסטר הישגי כרמיאל /
227056 0 אנאבל לב הפועל עירוני נוף הגליל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/2 11/1 11/3
226634 0 ד. קורובין / ס. טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ש סלוצקי / ת. מסטר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 2/11 3/11 7/11
227054 0 ע. גנטמן / א. לב הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ת מסטר / ש. סלוצקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/2 11/8
226632 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה תירזה מסטר הישגי כרמיאל 2/11 4/11 4/11
227052 0 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 4/11 6/11 4/11
מאסטרס כרמיאל מס' 1 בנות 16 (2004)
204270 1 שיראל הרון הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 1/11 7/11 6/11
204271 2 לינל סורקין הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 2/11 1/11 5/11
204274 3 תירזה מסטר הישגי כרמיאל Sophie Pfeifer 11/2 11/4 11/5
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים
194292 1 שני סלוצקי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/5 11/7 11/7
194294 2 אסתר אלבוחר הלפרן הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/6 11/8 11/9
194296 3 יוליה אהרפי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/5 11/6 11/4
194300 4 תירזה מסטר הישגי כרמיאל אירינה נורדקין הישגי כרמיאל 8/11 7/11 5/11
194304 5 תירזה מסטר הישגי כרמיאל דפנה ארליך הישגי כרמיאל 9/11 7/11 5/11
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15
195426 1 תירזה מסטר הישגי כרמיאל יצחק בן שמול הישגי כרמיאל 11/8 11/6 12/10
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים
190588 1 אירינה נורדקין הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/6 13/11 11/7
190589 2 יוליה אהרפי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/13 11/4 11/9 11/7
190592 3 תירזה מסטר הישגי כרמיאל דפנה ארליך הישגי כרמיאל 7/11 11/13 7/11
190595 4 תירזה מסטר הישגי כרמיאל ענת נתיב הישגי כרמיאל 8/11 8/11 6/11
190598 5 תירזה מסטר הישגי כרמיאל יעל יחנס הישגי כרמיאל 11/6 11/5 11/6
מאסטרס כרמיאל מס' 6 נשים
181610 1 ענת נתיב הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/5 11/7 11/7
181611 2 דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 4/11 10/12 8/11
181614 3 תירזה מסטר הישגי כרמיאל אסתר אלבוחר הלפרן הישגי כרמיאל 2/11 3/11 3/11
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15
185163 1 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 8/11 7/11 11/7 4/11
185164 2 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 7/11 5/11 7/11
185167 3 תירזה מסטר הישגי כרמיאל יצחק בן שמול הישגי כרמיאל 8/11 11/4 11/8 11/8
מאסטרס כרמיאל- 5 נשים
177349 1 יוליה אהרפי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 6/11 11/9 11/9 8/11 4/11
177352 2 תירזה מסטר הישגי כרמיאל נטלי טילקין הישגי כרמיאל 8/11 5/11 8/11
177354 3 דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 6/11 7/11 6/11
מאסטרס כרמיאל-4 נשים
173691 1 תירזה מסטר הישגי כרמיאל ענת נתיב הישגי כרמיאל 2/11 3/11 2/11
173693 3 דפנה ארליך הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 11/9 5/11 5/11 7/11
173698 4 תירזה מסטר הישגי כרמיאל יוליה אהרפי הישגי כרמיאל 11/8 11/2 11/6
173707 6 תירזה מסטר הישגי כרמיאל נטלי טילקין הישגי כרמיאל 3/11 4/11 5/11
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 15
168491 1 יצחק בן שמול הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 9/11 6/11 5/11
168492 2 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל תירזה מסטר הישגי כרמיאל 4/11 3/11 6/11
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com