לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4284
קטגוריה : M13 נקודות : 59.5
נשים
92
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
210374
59.5
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
3 שיראל הרון
הישגי כרמיאל
284.3 11/5 11/5 11/7 3-0 0.7 -1.4
210372
59.5
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
1 תמיר חזות
הישגי כרמיאל
לא מדורג 11/8 10/12 11/6 11/5 3-1 0.7 0
195432 31/05/2019
81.1
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 11/7 11/5 11/8 3-0 0.7 -2.1
195430 31/05/2019
81.1
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
1 יובל סולובי
הישגי כרמיאל
0.0 11/9 11/6 7/11 8/11 11/6 3-2 0.7 0
193681 30/04/2019
0.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג ב
בית 2
3 אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.0 11/9 11/7 11/7 3-0 0.7 0
193679 30/04/2019
0.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג ב
בית 2
2 אבירם ימין בן שושן
הפועל עירוני צפת
272.4 11/8 11/6 11/7 3-0 0.7 0
193676 30/04/2019
0.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג ב
בית 2
1 יואב ענבה
הישגי כרמיאל
290.4 11/8 11/8 11/7 3-0 0.7 0
185196 31/12/2018
0.0
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 3
2 לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
271.9 11/5 11/7 8/11 11/4 3-1 0.7 0
185195 31/12/2018
0.0
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 3
1 אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
313.6 11/9 11/6 11/7 3-0 0.7 0
168505 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0.0 11/7 11/8 6/11 11/5 3-1 0.7 0
168503 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
263.9 11/5 11/7 11/5 3-0 0.7 0
168500 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
1 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
288.6 11/7 11/6 11/6 3-0 0.7 0
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
210374
דירוג

תאריך
08/11/2019
שיראל הרון
הישגי כרמיאל
284.3 0-3 -1.4
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
59.5
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
210372
דירוג

תאריך
08/11/2019
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
59.5 3-1 +0
תמיר חזות
הישגי כרמיאל
NOT_RANKED
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195432
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 0-3 -2.1
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
81.1
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195430
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
81.1 3-2 +0
יובל סולובי
הישגי כרמיאל
0
אליפות פסח כרמיאל דרג ב Φ:0.7
193681
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
אליפות פסח כרמיאל דרג ב Φ:0.7
193679
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
אבירם ימין בן שושן
הפועל עירוני צפת
272.4
אליפות פסח כרמיאל דרג ב Φ:0.7
193676
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
יואב ענבה
הישגי כרמיאל
290.4 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185196
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
271.9 1-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185195
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
313.6 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168505
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168503
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
263.9
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168500
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
288.6 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com