לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4284
קטגוריה : M13 נקודות : 81.9
נשים
130
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
185195 31/12/2018
0.0
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 3
1 אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
313.6 11/9 11/6 11/7 3-0 0.7 0
168505 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0.0 11/7 11/8 6/11 11/5 3-1 0.7 0
168503 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
263.9 11/5 11/7 11/5 3-0 0.7 0
168500 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
1 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
288.6 11/7 11/6 11/6 3-0 0.7 0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185195
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
313.6 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168505
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168503
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
263.9
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168500
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
288.6 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com