עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 4283
קטגוריה : B11 נקודות : 76.2
גברים
1274
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195437 31/05/2019
77.6
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 3
3 איתי מטטס
הישגי כרמיאל
33.4 11/8 6/11 11/8 11/5 3-1 0.7 -4.2
195436 31/05/2019
77.6
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 3
2 גל לויא
הישגי כרמיאל
1.0 11/9 6/11 10/12 8/11 1-3 0.7 +4.9
195434 31/05/2019
77.6
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 3
1 מקסים שר
הישגי כרמיאל
219.2 11/5 11/4 11/5 3-0 0.7 -2.1
191062 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0.0 11/6 7/11 10/12 5/11 1-3 0.7 +0
191059 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
309.6 11/5 11/7 11/3 3-0 0.7 0
191058 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
1 אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7 11/7 11/6 11/4 3-0 0.7 0
185203 31/12/2018
0.0
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 4
3 יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0.0 11/7 11/5 9/11 11/8 3-1 0.7 0
185201 31/12/2018
0.0
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 4
2 יואב ענבה
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/8 11/4 3-0 0.7 0
185198 31/12/2018
0.0
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 4
1 מקסים שר
הישגי כרמיאל
139.7 11/5 11/4 11/4 3-0 0.7 0
168499 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 1
3 טל דימנט
הישגי כרמיאל
0.0 11/7 8/11 11/8 11/5 3-1 0.7 0
168497 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 1
2 יואב ענבה
הישגי כרמיאל
0.0 11/9 11/4 11/6 3-0 0.7 0
168494 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 1
1 שיראל הרון
הישגי כרמיאל
322.4 11/5 11/7 11/4 3-0 0.7 0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195437
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
איתי מטטס
הישגי כרמיאל
33.4 1-3 -4.2
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
77.6
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195436
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
גל לויא
הישגי כרמיאל
1 3-1 +4.9
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
77.6
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195434
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
77.6 3-0 -2.1
מקסים שר
הישגי כרמיאל
219.2
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191062
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191059
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
309.6 0-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191058
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7 0-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185203
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185201
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
יואב ענבה
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185198
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
מקסים שר
הישגי כרמיאל
139.7 0-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168499
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
טל דימנט
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168497
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
יואב ענבה
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168494
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
שיראל הרון
הישגי כרמיאל
322.4 0-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com