עדי והב
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 4096
קטגוריה : S60 נקודות : 199.9
גברים
כל השדות חובה
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' 1 - סיבוב א'
214661 0 ר. דביר / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים נ דוד / ח. סאמין טנש ירושלים/ הפועל ירושלים 6/11 7/11 9/11
214659 0 עדי והב הפועל ירושלים אלעד טובי טנש ירושלים 8/11 4/11 2/11
222204 0 עדי והב הפועל ירושלים יוליה מורוז טנש ירושלים /
222202 0 ע. והב / ק. יונתן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ש פרל / נ. ישראלי טנש ירושלים/ טנש ירושלים 11/5 11/6 5/11 11/5
207528 0 עדי והב הפועל ירושלים בני ברוכים הפועל ירושלים /
217597 0 ח. אלפסי / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א מוטרו / ח. קטן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 2/11 9/11
207526 0 עדי והב הפועל ירושלים שניר גל הפועל ירושלים 11/6 11/7 10/12 11/5
דרג ד' - סיבוב ב'
238643 0 ר. דביר / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א פדיה / ר. ביטון טנש ירושלים/ הפועל ירושלים /
234449 0 עדי והב הפועל ירושלים ולרי טוצ'ילקין טנש ירושלים 11/6 11/5 11/7
238655 0 עדי והב הפועל ירושלים חנניה היזמי הפועל ירושלים /
238645 0 עדי והב הפועל ירושלים לינוי שיר הפועל ירושלים /
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ד' - סיבוב ב'
183108 0 הארי מרשל הפועל ירושלים עדי והב הפועל ירושלים 4/11 9/11 8/11
188811 0 ד. בן שיטרית / א. שמר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ע והב / ל. חיים הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 6/11 5/11 4/11
178293 0 דוד אלטרץ הפועל ירושלים עדי והב הפועל ירושלים 3/11 2/11 5/11
178312 0 עדי והב הפועל ירושלים מיכאל אזורב הפועל ירושלים /
188809 0 דני בן שיטרית הפועל ירושלים עדי והב הפועל ירושלים 3/11 3/11 2/11
176507 0 עדי והב הפועל ירושלים משה אזולאי הפועל ירושלים 5/11 5/11 4/11
183117 0 עדי והב הפועל ירושלים לוי אבי הפועל ירושלים 11/6 11/7 12/10
178310 0 ח. אלפסי / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י ארגז / י. חוברה הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 13/15 14/16 11/8 12/10 11/8
183109 0 ה. מרשל / א. רוזנברג הפועל ירושלים/ טנש ירושלים ק יונתן / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 4/11 6/11 5/11
178295 0 ר. חסון / י. כהן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ע והב / ק. יונתן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/6 12/10 8/11 11/9
דרג ד' 1 - סיבוב א'
171042 0 עדי והב הפועל ירושלים ירון ארגז הפועל ירושלים 11/8 11/8 8/11 8/11 12/10
172497 0 עדי והב הפועל ירושלים שמוליק שלב הפועל ירושלים /
171020 0 עדי והב הפועל ירושלים חן יוסי הפועל ירושלים 11/5 5/11 5/11 6/11
172487 0 עדי והב הפועל ירושלים אברהם בן שבת הפועל ירושלים /
171018 0 עדי והב הפועל ירושלים רוני סרי לוי הפועל ירושלים 4/11 6/11 11/8 6/11
172485 0 א. שם טוב / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א שינקמן / א. טייב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 6/11 4/11
174361 0 עדי והב הפועל ירושלים אביה חיון הפועל ירושלים 6/11 10/12 5/11
171044 0 ק. יונתן / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים מ אזורב / י. ארגז הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 11/9 9/11 10/12
167267 0 עדי והב הפועל ירושלים שניר גל הפועל ירושלים 11/9 11/6 11/2
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד'
150852 0 ק. יונתן / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ב מיכאל / א. אסף הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/5 11/6 11/3
157040 0 עדי והב הפועל ירושלים מיכאל אזורב הפועל ירושלים 11/7 11/7 11/8
139661 0 מ. אזורב / מ. צימרמן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ק יונתן / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 13/11 8/11 11/8 11/7
145934 0 איתן בן-עמי הפועל ירושלים עדי והב הפועל ירושלים /
150882 0 י. מורוז / נ. ישראלי טנש ירושלים/ טנש ירושלים ע והב / ק. יונתן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/5 12/10 11/6
145933 0 נ. מהטבי / נ. ביבי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים מ אטיאס / ע. והב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/5 11/6 11/7
150880 0 איתן סרי טנש ירושלים עדי והב הפועל ירושלים 3/11 1/11 4/11
150854 0 עדי והב הפועל ירושלים לוי אבי הפועל ירושלים 11/5 11/5 12/10
145918 0 ע. והב / ח. אלפסי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י נפש / א. מאירוביץ' טנש ירושלים/ טנש ירושלים 5/11 11/6 11/7 9/11 11/9
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com