אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 4091
קטגוריה : S נקודות : 513.4
נשים
62
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195526 31/05/2019
533.7
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 3
3 מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
296.5 11/4 5/11 11/6 11/6 3-1 0.7 -8.4
195524 31/05/2019
533.7
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 3
2 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
263.4 11/3 7/11 11/7 11/8 3-1 0.7 -8.4
195521 31/05/2019
533.7
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 3
1 אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
555.6 11/4 5/11 11/6 11/7 3-1 0.7 -3.5
191301 30/04/2019
0.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
5 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
264.8 11/5 11/3 11/4 3-0 0.7 0
191297 30/04/2019
0.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
3 איילה זמיר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 2/11 5/11 5/11 0-3 0.7 +0
191294 30/04/2019
0.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
2 גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
477.0 11/5 11/3 11/8 3-0 0.7 0
191292 30/04/2019
0.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
1 דוד חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/5 11/8 11/6 3-0 0.7 0
172814 31/12/2018
0.0
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
4 יוסי בראנס
טנ''ש 2007 נתניה
294.4 11/4 11/5 11/6 3-0 0.7 0
172813 31/12/2018
0.0
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
3 מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6 11/8 5/11 5/11 11/7 11/9 3-2 0.7 0
172811 31/12/2018
0.0
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
2 אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
576.6 4/11 5/11 6/11 0-3 0.7 +0
172809 31/12/2018
0.0
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
1 איילה זמיר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 6/11 11/8 4/11 6/11 1-3 0.7 +0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195526
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
296.45 1-3 -8.4
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
533.675
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195524
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
533.675 3-1 -8.4
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
263.4
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195521
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
555.575 1-3 -3.5
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
533.675
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191301
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
264.8 0-3 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191297
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
איילה זמיר
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191294
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
477 0-3 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191292
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
דוד חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172814
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
יוסי בראנס
טנ''ש 2007 נתניה
294.4 0-3 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172813
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6 2-3 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172811
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
576.575 3-0 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172809
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
איילה זמיר
טנ''ש 2007 נתניה
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com