הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
ID של השחקן : 4072
קטגוריה : C15 נקודות : 271.7
גברים
927
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
185974 31/03/2019
284.5
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
4 מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 11/6 5/11 11/8 3-1 0.7 0
185973 31/03/2019
284.5
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
3 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 5/11 11/9 11/3 11/8 3-2 0.7 0
185971 31/03/2019
284.5
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
2 זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 6/11 5/11 5/11 0-3 0.7 +3.5
185968 31/03/2019
284.5
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
הפועל באר שבע גיל 15
בית 2
1 אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100.0 5/11 9/11 11/5 7/11 1-3 0.7 +3.5
182713 31/03/2019
284.5
03/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ב'
בנים 15, דרום
בית 1
3 אוריאל אמינוב
מכבי דימונה
442.1 11/5 11/5 11/6 3-0 1 -3
182711 31/03/2019
284.5
03/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ב'
בנים 15, דרום
בית 1
1 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/5 12/10 11/4 3-0 1 0
185865 31/03/2019
284.5
02/03/2019 אליפות באר שבע
גיל 18
בית 1
3 אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/8 11/9 13/11 3-0 0.7 0
185862 31/03/2019
284.5
02/03/2019 אליפות באר שבע
גיל 18
בית 1
2 יפים דרניקוב
מכבי גבירול באר שבע
745.2 11/6 11/8 11/6 3-0 0.7 -0.7
185861 31/03/2019
284.5
02/03/2019 אליפות באר שבע
גיל 18
בית 1
1 דניאל גורנשטיין
מכבי גבירול באר שבע
301.7 11/6 11/9 14/12 3-0 0.7 -3.5
185920 31/03/2019
284.5
02/03/2019 אליפות באר שבע
בוגרים ג
בית 1
3 אורן שחר
הפועל טנ''ש באר שבע
274.9 11/6 11/5 11/9 3-0 0.7 -3.5
185918 31/03/2019
284.5
02/03/2019 אליפות באר שבע
בוגרים ג
בית 1
2 פליקס מרון
הפועל טנ''ש באר שבע
241.7 11/7 11/4 11/3 3-0 0.7 -4.2
185915 31/03/2019
284.5
02/03/2019 אליפות באר שבע
בוגרים ג
בית 1
1 עמית איזיקוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
226.6 11/5 11/8 11/3 3-0 0.7 -4.9
159617 30/06/2018
273.3
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' הפועל ב"ש בוגרים
בית 7
3 אשר רפאלי
הפועל טנ''ש באר שבע
279.5 7/11 10/12 7/11 0-3 0.7 +7
159616 30/06/2018
273.3
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' הפועל ב"ש בוגרים
בית 7
2 אנטולי בקמן
הפועל טנ''ש באר שבע
278.8 7/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +7
159614 30/06/2018
273.3
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' הפועל ב"ש בוגרים
בית 7
1 ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
312.2 11/8 7/11 11/6 11/9 3-1 0.7 -2.8
156348 30/04/2018
0.0
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' הפועל ב"ש בוגרים
בית 3
3 אנטולי בקמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 5/11 7/11 3/11 0-3 0.7 +0
156346 30/04/2018
0.0
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' הפועל ב"ש בוגרים
בית 3
2 דור ויטנברג
הפועל טנ''ש באר שבע
832.7 9/11 11/8 11/7 9/11 12/10 3-2 0.7 0
156344 30/04/2018
0.0
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' הפועל ב"ש בוגרים
בית 3
1 סמיון אלייב
הפועל טנ''ש באר שבע
275.3 6/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +0
156424 31/03/2018
0.0
02/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' הפועל באר שבע
בית 3
3 יובל דוד
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 11/6 7/11 11/8 11/6 3-1 0.7 0
156422 31/03/2018
0.0
02/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' הפועל באר שבע
בית 3
2 יעקב אלהורן
הפועל טנ''ש באר שבע
261.3 11/7 8/11 6/11 11/9 12/10 3-2 0.7 0
156419 31/03/2018
0.0
02/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' הפועל באר שבע
בית 3
1 ואצ'יסלב קנבסקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 7/11 9/11 6/11 0-3 0.7 +0
143926 31/01/2018
0.0
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
הפועל אסא באר שבע
בית 2
3 דימה ברוורמן
אס''א בן גוריון
300.0 11/5 11/7 11/9 3-0 0.7 0
143924 31/01/2018
0.0
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
הפועל אסא באר שבע
בית 2
2 איתמר בורודטי
הפועל טנ''ש באר שבע
0.0 6/11 4/11 3/11 0-3 0.7 +0
143921 31/01/2018
0.0
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
הפועל אסא באר שבע
בית 2
1 ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
291.0 5/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185974
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
מיכאל שולמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185973
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0 2-3 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185971
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 0-3 +3.5
זואי ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' הפועל באר שבע גיל 15 Φ:0.7
185968
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסיה ברבוי
הפועל טנ''ש באר שבע
100 3-1 +3.5
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
רנקליסט-3 2018-19 רמה ב' בנים 15, דרום Φ:1
182713
דירוג
31/03/2019
תאריך
03/03/2019
אוריאל אמינוב
מכבי דימונה
442.1 0-3 -3
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
רנקליסט-3 2018-19 רמה ב' בנים 15, דרום Φ:1
182711
דירוג
31/03/2019
תאריך
03/03/2019
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 3-0 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
אליפות באר שבע גיל 18 Φ:0.7
185865
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 3-0 +0
אריאל גולדין
הפועל טנ''ש באר שבע
0
אליפות באר שבע גיל 18 Φ:0.7
185862
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
יפים דרניקוב
מכבי גבירול באר שבע
745.175 0-3 -0.7
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
אליפות באר שבע גיל 18 Φ:0.7
185861
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
דניאל גורנשטיין
מכבי גבירול באר שבע
301.7 0-3 -3.5
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
אליפות באר שבע בוגרים ג Φ:0.7
185920
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
אורן שחר
הפועל טנ''ש באר שבע
274.9 0-3 -3.5
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
אליפות באר שבע בוגרים ג Φ:0.7
185918
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5 3-0 -4.2
פליקס מרון
הפועל טנ''ש באר שבע
241.7
אליפות באר שבע בוגרים ג Φ:0.7
185915
דירוג
31/03/2019
תאריך
02/03/2019
עמית איזיקוביץ
הפועל טנ''ש באר שבע
226.6 0-3 -4.9
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
284.5
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' הפועל ב"ש בוגרים Φ:0.7
159617
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
אשר רפאלי
הפועל טנ''ש באר שבע
279.5 3-0 +7
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
273.3
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' הפועל ב"ש בוגרים Φ:0.7
159616
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
אנטולי בקמן
הפועל טנ''ש באר שבע
278.8 3-0 +7
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
273.3
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' הפועל ב"ש בוגרים Φ:0.7
159614
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
273.3 3-1 -2.8
ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
312.2
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' הפועל ב"ש בוגרים Φ:0.7
156348
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
אנטולי בקמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' הפועל ב"ש בוגרים Φ:0.7
156346
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-2 +0
דור ויטנברג
הפועל טנ''ש באר שבע
832.725
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' הפועל ב"ש בוגרים Φ:0.7
156344
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
סמיון אלייב
הפועל טנ''ש באר שבע
275.3
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' הפועל באר שבע Φ:0.7
156424
דירוג
31/03/2018
תאריך
02/03/2018
יובל דוד
הפועל טנ''ש באר שבע
0 1-3 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' הפועל באר שבע Φ:0.7
156422
דירוג
31/03/2018
תאריך
02/03/2018
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-2 +0
יעקב אלהורן
הפועל טנ''ש באר שבע
261.3
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' הפועל באר שבע Φ:0.7
156419
דירוג
31/03/2018
תאריך
02/03/2018
ואצ'יסלב קנבסקי
הפועל טנ''ש באר שבע
0 3-0 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' הפועל אסא באר שבע Φ:0.7
143926
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
דימה ברוורמן
אס''א בן גוריון
300 0-3 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' הפועל אסא באר שבע Φ:0.7
143924
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0 0-3 +0
איתמר בורודטי
הפועל טנ''ש באר שבע
0
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' הפועל אסא באר שבע Φ:0.7
143921
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
ולדימיר גנטוש
הפועל טנ''ש באר שבע
291 3-0 +0
הראל שלפמן
הפועל טנ''ש באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com