בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 3962
קטגוריה : S נקודות : 212.5
נשים
97
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
238248 31/03/2020
211.1
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 3
3 אידית ניסים
טנ''ש 2007 נתניה
214.8 2/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +7
238245 31/03/2020
211.1
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 3
2 יובל פרידמן
טנ''ש 2007 נתניה
253.1 11/3 11/4 11/8 3-0 0.7 -2.8
238244 31/03/2020
211.1
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 3
1 סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
253.1 11/4 11/7 11/8 3-0 0.7 -2.8
195538 31/05/2019
280.4
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 5
3 כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
253.1 3/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +5.6
195535 31/05/2019
280.4
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 5
2 קרולין טביב
טנ''ש 2007 נתניה
325.6 11/9 11/6 11/7 3-0 0.7 -2.8
195534 31/05/2019
280.4
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 5
1 גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
474.9 11/3 11/5 11/7 3-0 0.7 -2.1
191250 30/04/2019
286.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
5 מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 11/9 11/5 11/4 3-0 0.7 -4.9
191249 30/04/2019
286.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
4 יעקב כהן
טנ''ש 2007 נתניה
302.8 11/3 11/7 11/5 3-0 0.7 -3.5
191245 30/04/2019
286.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
2 יחיאל כהן
טנ''ש 2007 נתניה
307.0 3/11 11/5 11/7 11/8 3-1 0.7 -3.5
191242 30/04/2019
286.0
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
1 כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
266.4 5/11 6/11 6/11 0-3 0.7 +6.3
172827 31/12/2018
285.3
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 6
5 אור שבתאי
טנ''ש 2007 נתניה
288.1 11/3 5/11 11/3 11/5 3-1 0.7 -3.5
172825 31/12/2018
285.3
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 6
4 סימון ויסמן
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/7 11/5 11/3 3-0 0.7 0
172822 31/12/2018
285.3
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 6
3 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
261.3 5/11 3/11 7/11 0-3 0.7 +6.3
172819 31/12/2018
285.3
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 6
1 גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
470.7 11/6 11/6 11/8 3-0 0.7 -2.1
167368 30/11/2018
288.8
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 2
3 מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
328.0 11/3 4/11 7/11 9/11 1-3 0.7 +8.4
167366 30/11/2018
288.8
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 2
2 מיטל לוי
טנ''ש 2007 נתניה
306.3 11/9 11/5 11/5 3-0 0.7 -3.5
167363 30/11/2018
288.8
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 2
1 רועי אלוני
טנ''ש 2007 נתניה
71.1 11/4 11/7 11/7 3-0 0.7 -8.4
159392 30/06/2018
288.1
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
3 מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4 11/6 11/7 11/7 3-0 0.7 -5.6
159390 30/06/2018
288.1
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
2 סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
290.9 11/1 11/4 3/11 11/9 3-1 0.7 -3.5
159387 30/06/2018
288.1
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
1 מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.8 4/11 9/11 11/9 11/7 3/11 2-3 0.7 +9.8
157580 30/04/2018
0.0
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 3
3 כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/3 7/11 9/11 3/11 1-3 0.7 +0
157577 30/04/2018
0.0
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 3
2 סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
286.0 11/2 11/3 11/7 3-0 0.7 0
157576 30/04/2018
0.0
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 3
1 מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
188.3 11/6 11/1 11/3 3-0 0.7 0
154570 31/03/2018
0.0
02/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' נתניה 2007 בוגרים
בית 1
5 אידית ניסים
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 6/11 4/11 11/4 2/11 1-3 0.7 +0
154568 31/03/2018
0.0
02/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' נתניה 2007 בוגרים
בית 1
4 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/3 11/5 7/11 3/11 11/8 3-2 0.7 0
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238248
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
211.075 0-3 +7
אידית ניסים
טנ''ש 2007 נתניה
214.75
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238245
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
יובל פרידמן
טנ''ש 2007 נתניה
253.067 0-3 -2.8
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
211.075
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238244
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
253.075 0-3 -2.8
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
211.075
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195538
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
280.4 0-3 +5.6
כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
253.1
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195535
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
קרולין טביב
טנ''ש 2007 נתניה
325.55 0-3 -2.8
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
280.4
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195534
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
474.9 0-3 -2.1
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
280.4
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191250
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 0-3 -4.9
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
286
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191249
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
יעקב כהן
טנ''ש 2007 נתניה
302.8 0-3 -3.5
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
286
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191245
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
286 3-1 -3.5
יחיאל כהן
טנ''ש 2007 נתניה
307
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191242
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
286 0-3 +6.3
כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
266.4
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172827
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
285.3 3-1 -3.5
אור שבתאי
טנ''ש 2007 נתניה
288.1
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172825
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
285.3 3-0 +0
סימון ויסמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172822
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
261.3 3-0 +6.3
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
285.3
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172819
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
470.7 0-3 -2.1
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
285.3
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167368
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
327.95 3-1 +8.4
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.8
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167366
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.8 3-0 -3.5
מיטל לוי
טנ''ש 2007 נתניה
306.3
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167363
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
רועי אלוני
טנ''ש 2007 נתניה
71.1 0-3 -8.4
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.8
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159392
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4 0-3 -5.6
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159390
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1 3-1 -3.5
סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
290.9
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159387
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.75 3-2 +9.8
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
157580
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
157577
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
286 0-3 +0
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
157576
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
188.3 0-3 +0
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
154570
דירוג
31/03/2018
תאריך
02/03/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
אידית ניסים
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
154568
דירוג
31/03/2018
תאריך
02/03/2018
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-2 +0
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com