אלון אלמוג
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
ID של השחקן : 3922
קטגוריה : C14 נקודות : 57.0
גברים
1357
כל השדות חובה
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 בנים 15
185432 1 יואב פיינמסר ק.ה. גבעתיים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 5/11 0/11 5/11
185433 2 מארק פולובץ הישגי כרמיאל אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1/11 3/11 1/11
זוגות בנים 15
185061 1 א. גולדין / א. ארמי ק.ה. גבעתיים/ ק.ה. גבעתיים ע יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 4/11 6/11
185070 2 ע. יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה נ סגל / מ. פולובץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/2 11/4 11/9
תנחומים בנים 15
187175 1 אורי אורליצקי טנ''ש 2007 נתניה אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 13/11 3/11 3/11 7/11
187176 2 יונתן שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 2/11 5/11
ליגות נוער 2018-2019 קדטים ירושלים 2
176589 0 עידן גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
178045 0 ס. דרומי / י. ביטון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א אלמוג / ת. יערי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 5/11 7/11 7/11
176588 0 ע. בירן / י. רומנו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה א אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 4/11 7/11
176763 0 א. אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ל מרוז / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 9/11 11/7 11/6
178047 0 נריה כהן הפועל ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
176587 0 עידן בירן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 3/11 5/11
176610 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
176606 0 מתן פנירי הפועל ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/8 7/11 11/9 9/11 10/12
178043 0 יוסף ביטון הפועל ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 7/11 8/11
קדטים שלב ב ירושלים תחתון
189951 0 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189806 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים 11/4 11/8 11/9
189923 0 א. בביוף / י. קורסקוב טנש ירושלים/ טנש ירושלים ע יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 12/14 3/11 7/11
189950 0 ד. רגב / מ. לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ע יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1/11 6/11 11/4 6/11
189803 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189922 0 קריגל כרמל טנש ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 10/12 5/11 8/11
189800 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 12/10 11/5
189809 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מתן פנירי הפועל ירושלים /
189949 0 מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 0/11 6/11 5/11
189802 0 א. אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה א מנצורה / ל. מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/8 11/9
189807 0 ע. יוניוב / א. אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מ פנירי / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/4 11/8 11/6
189924 0 אושר בביוף טנש ירושלים אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז שפלה
146435 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה גיא ארונוב בית''ר רמלה 11/6 11/4 11/5
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com