אסף ספיר
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 3865
קטגוריה : M13 נקודות : 243.9
גברים
1018
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
194773 31/05/2019
244.7
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ב'
בנים 13, צפון, דרג ב'
בית 3
3 יואב אזרד
הפועל גליל תחתון
320.4 11/8 12/10 11/8 3-0 1 -4
194772
243.9
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ב'
בנים 13, צפון, דרג ב'
בית 3
2 אליה סטפמן
הפועל גליל תחתון
190.7 11/7 12/10 11/4 3-0 1 -7
194770 31/05/2019
244.7
12/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ב'
בנים 13, צפון, דרג ב'
בית 3
1 לוטם קופרווסר
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
126.9 6/11 11/7 11/7 8/11 12/10 3-2 1 -8
195432 31/05/2019
244.7
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
81.1 7/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +3.5
195431 31/05/2019
244.7
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 יובל סולובי
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 10/12 7/11 0-3 0.7 +0
195447 31/05/2019
244.7
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל 13 פלייאוף
3 מקסים שר
הישגי כרמיאל
219.2 11/8 13/11 7/11 11/9 3-1 0.7 -3.5
195446 31/05/2019
244.7
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל 13 פלייאוף
2 יואב ענבה
הישגי כרמיאל
290.4 9/11 8/11 12/10 11/6 8/11 2-3 0.7 +8.4
195443 31/05/2019
244.7
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל 13 פלייאוף
1 איתי מטטס
הישגי כרמיאל
33.4 6/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +2.8
193681 30/04/2019
251.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג ב
בית 2
3 לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0.0 9/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +0
193678 30/04/2019
251.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג ב
בית 2
2 יואב ענבה
הישגי כרמיאל
290.4 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 -2.8
193677 30/04/2019
251.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג ב
בית 2
1 אבירם ימין בן שושן
הפועל עירוני צפת
272.4 11/7 11/8 11/7 3-0 0.7 -3.5
191066 31/03/2019
251.7
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
5 אריאל צ'רניקוב
הישגי כרמיאל
258.3 11/9 7/11 5/11 8/11 1-3 0.7 +7
191063 31/03/2019
251.7
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
4 מקסים שר
הישגי כרמיאל
199.2 11/5 9/11 11/8 12/10 3-1 0.7 -4.9
191061 31/03/2019
251.7
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
309.6 11/9 5/11 8/11 11/6 11/8 3-2 0.7 -2.8
191060 31/03/2019
251.7
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +0
191058 31/03/2019
251.7
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
1 עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0.0 7/11 6/11 4/11 0-3 0.7 +0
185206 31/12/2018
251.7
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
4 אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
313.6 11/9 11/5 8/11 11/7 3-1 0.7 -2.8
185194 31/12/2018
251.7
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
3 טל דימנט
הישגי כרמיאל
0.0 6/11 8/11 5/11 0-3 0.7 +0
185193 31/12/2018
251.7
29/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 איתי מטטס
הישגי כרמיאל
34.8 3/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +2.8
168735 30/11/2018
0.0
25/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
בנים 13, צפון, דרג ב'
4 אור מצר
טניס שולחן חיפה
0.0 11/9 7/11 11/7 11/7 3-1 1 0
168727 30/11/2018
0.0
25/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
בנים 13, צפון, דרג ב'
בית 5
3 יואב אזרד
הפועל גליל תחתון
172.5 11/9 13/11 15/17 8/11 12/10 3-2 1 0
168725 30/11/2018
0.0
25/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
בנים 13, צפון, דרג ב'
בית 5
1 ישי אדרי
טניס שולחן חיפה
0.0 2/11 6/11 14/16 0-3 1 +0
168520 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
6 לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
263.9 11/8 11/9 11/7 3-0 0.7 0
168517 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
5 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
288.6 8/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +0
168514 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל גיל 13
4 יואב ענבה
הישגי כרמיאל
0.0 7/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ב' בנים 13, צפון, דרג ב' Φ:1
194773
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
יואב אזרד
הפועל גליל תחתון
320.4 0-3 -4
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7
רנקליסט-5 2018-19 רמה ב' בנים 13, צפון, דרג ב' Φ:1
194772
דירוג

תאריך
12/05/2019
אליה סטפמן
הפועל גליל תחתון
190.7 0-3 -7
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
243.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ב' בנים 13, צפון, דרג ב' Φ:1
194770
דירוג
31/05/2019
תאריך
12/05/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 3-2 -8
לוטם קופרווסר
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
126.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195432
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 0-3 +3.5
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
81.1
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
195431
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 0-3 +0
יובל סולובי
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל 13 פלייאוף Φ:0.7
195447
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
מקסים שר
הישגי כרמיאל
219.2 1-3 -3.5
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל 13 פלייאוף Φ:0.7
195446
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 2-3 +8.4
יואב ענבה
הישגי כרמיאל
290.4
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל 13 פלייאוף Φ:0.7
195443
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
244.7 0-3 +2.8
איתי מטטס
הישגי כרמיאל
33.4
אליפות פסח כרמיאל דרג ב Φ:0.7
193681
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251 0-3 +0
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
0
אליפות פסח כרמיאל דרג ב Φ:0.7
193678
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
יואב ענבה
הישגי כרמיאל
290.4 0-3 -2.8
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251
אליפות פסח כרמיאל דרג ב Φ:0.7
193677
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
אבירם ימין בן שושן
הפועל עירוני צפת
272.4 0-3 -3.5
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191066
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7 1-3 +7
אריאל צ'רניקוב
הישגי כרמיאל
258.3
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191063
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
מקסים שר
הישגי כרמיאל
199.2 1-3 -4.9
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191061
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
309.6 2-3 -2.8
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191060
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
יובל ביידר
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
191058
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7 0-3 +0
עומר גיל עד
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185206
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
313.6 1-3 -2.8
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185194
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7 0-3 +0
טל דימנט
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
185193
דירוג
31/12/2018
תאריך
29/12/2018
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
251.7 0-3 +2.8
איתי מטטס
הישגי כרמיאל
34.8
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' בנים 13, צפון, דרג ב' Φ:1
168735
דירוג
30/11/2018
תאריך
25/11/2018
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
0 3-1 +0
אור מצר
טניס שולחן חיפה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' בנים 13, צפון, דרג ב' Φ:1
168727
דירוג
30/11/2018
תאריך
25/11/2018
יואב אזרד
הפועל גליל תחתון
172.5 2-3 +0
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' בנים 13, צפון, דרג ב' Φ:1
168725
דירוג
30/11/2018
תאריך
25/11/2018
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
ישי אדרי
טניס שולחן חיפה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168520
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
263.9 0-3 +0
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168517
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
288.6
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
168514
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
אסף ספיר
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יואב ענבה
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com