מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 3663
קטגוריה : S נקודות : 225.9
נשים
90
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
238236 31/03/2020
235.7
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 1
3 גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
361.9 11/6 11/7 11/4 3-0 0.7 -2.1
238233 31/03/2020
235.7
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 1
2 שמואל בן ארויה
טנ''ש 2007 נתניה
224.5 11/8 11/5 11/5 3-0 0.7 -3.5
238232 31/03/2020
235.7
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 1
1 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
207.3 11/5 11/6 11/9 3-0 0.7 -4.2
195560 31/05/2019
296.5
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
4 יובל פרידמן
טנ''ש 2007 נתניה
282.5 11/6 11/8 11/5 3-0 0.7 -3.5
195526 31/05/2019
296.5
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 3
3 אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
533.7 4/11 11/5 6/11 6/11 1-3 0.7 +16.8
195523 31/05/2019
296.5
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 3
2 אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
555.6 11/5 11/6 11/8 3-0 0.7 -1.4
195522 31/05/2019
296.5
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 3
1 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
263.4 3/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +5.6
191291 30/04/2019
304.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 7
5 סימון ויסמן
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/7 8/11 11/6 11/4 3-1 0.7 0
191289 30/04/2019
304.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 7
4 נחמה בן חיים
טנ''ש 2007 נתניה
280.4 11/7 11/6 11/5 3-0 0.7 -3.5
191286 30/04/2019
304.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 7
3 יוסי בראנס
טנ''ש 2007 נתניה
320.3 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 -3.5
191283 30/04/2019
304.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 7
1 אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
558.4 11/3 11/5 11/4 3-0 0.7 -1.4
172847 31/12/2018
311.9
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
5 שמואל בן ארויה
טנ''ש 2007 נתניה
279.7 11/3 11/3 11/7 3-0 0.7 -4.2
172843 31/12/2018
311.9
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
3 אנדריי אלעזרי
טנ''ש 2007 נתניה
311.9 11/8 11/7 11/6 3-0 0.7 -3.5
172840 31/12/2018
311.9
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
2 בינימין אברהמוף
טנ''ש 2007 נתניה
274.8 11/3 11/2 11/2 3-0 0.7 -4.2
172838 31/12/2018
311.9
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 8
1 ליאת אלמוג
טנ''ש 2007 נתניה
254.5 11/5 7/11 3/11 2/11 1-3 0.7 +4.9
167368 30/11/2018
328.0
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 2
3 בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.8 3/11 11/4 11/7 11/9 3-1 0.7 -4.2
167365 30/11/2018
328.0
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 2
2 רועי אלוני
טנ''ש 2007 נתניה
71.1 11/4 11/4 11/5 3-0 0.7 -8.4
167364 30/11/2018
328.0
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 2
1 מיטל לוי
טנ''ש 2007 נתניה
306.3 11/4 11/5 11/5 3-0 0.7 -3.5
159391 30/06/2018
344.8
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
3 סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
290.9 11/1 11/7 11/4 3-0 0.7 -4.9
159389 30/06/2018
344.8
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
2 מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4 11/6 11/7 9/11 11/4 3-1 0.7 -7
159387 30/06/2018
344.8
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
1 בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1 11/4 11/9 9/11 7/11 11/3 3-2 0.7 -4.9
157574 30/04/2018
0.0
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
3 נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/3 11/3 11/7 3-0 0.7 0
157572 30/04/2018
0.0
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
2 ליאת בכר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/3 7/11 11/2 11/6 3-1 0.7 0
157569 30/04/2018
0.0
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
1 רינה אשכנזי
טנ''ש 2007 נתניה
365.3 9/11 9/11 7/11 0-3 0.7 +0
144405 31/01/2018
0.0
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
נתניה 2007 נשים
2 מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
179.2 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 0
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238236
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
235.712 3-0 -2.1
גיא יוחננוב
טנ''ש 2007 נתניה
361.85
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238233
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
שמואל בן ארויה
טנ''ש 2007 נתניה
224.542 0-3 -3.5
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
235.712
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238232
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
207.25 0-3 -4.2
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
235.712
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195560
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
יובל פרידמן
טנ''ש 2007 נתניה
282.5 0-3 -3.5
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
296.45
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195526
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
296.45 1-3 +16.8
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
533.675
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195523
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
555.575 0-3 -1.4
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
296.45
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
195522
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
263.4 3-0 +5.6
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
296.45
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191291
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
304.85 3-1 +0
סימון ויסמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191289
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
304.85 3-0 -3.5
נחמה בן חיים
טנ''ש 2007 נתניה
280.4
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191286
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
יוסי בראנס
טנ''ש 2007 נתניה
320.3 0-3 -3.5
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
304.85
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191283
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
558.375 0-3 -1.4
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
304.85
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172847
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
שמואל בן ארויה
טנ''ש 2007 נתניה
279.7 0-3 -4.2
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
311.85
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172843
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
311.85 3-0 -3.5
אנדריי אלעזרי
טנ''ש 2007 נתניה
311.9
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172840
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
בינימין אברהמוף
טנ''ש 2007 נתניה
274.8 0-3 -4.2
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
311.85
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172838
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
ליאת אלמוג
טנ''ש 2007 נתניה
254.5 3-1 +4.9
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
311.85
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167368
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
327.95 3-1 -4.2
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.8
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167365
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
רועי אלוני
טנ''ש 2007 נתניה
71.1 0-3 -8.4
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
327.95
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167364
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
מיטל לוי
טנ''ש 2007 נתניה
306.3 0-3 -3.5
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
327.95
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159391
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.75 3-0 -4.9
סיון חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
290.9
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159389
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.75 3-1 -7
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159387
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.75 3-2 -4.9
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
157574
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
נופר גבאי
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
157572
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
ליאת בכר
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
157569
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
רינה אשכנזי
טנ''ש 2007 נתניה
365.25 3-0 +0
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' נתניה 2007 נשים Φ:0.7
144405
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
179.2
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com