רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3594
קטגוריה : S50 נקודות : 240.5
נשים
82
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
215800 31/12/2019
245.4
12/12/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
פקיד השומה ג - ה.ה הסביבה ב
מיכל אלבז
טנש ירושלים
188.9 11/4 11/6 11/7 3-0 0.7 -4.9
178822 28/02/2019
251.0
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - משרד החינוך ב
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
290.9 11/2 11/4 11/5 3-0 0.7 -2.8
178817 28/02/2019
251.0
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - נ. מס הכנסה ב
מרים אבלס
הפועל ירושלים
300.0 11/8 11/7 11/6 3-0 0.7 -2.8
178813 31/01/2019
253.8
30/01/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - ה.ה הסביבה ב
ניצה גורן
הפועל ירושלים
300.5 11/2 11/3 11/3 3-0 0.7 -2.8
166059 31/10/2018
259.4
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים_
נ. מס הכנסה ב - ה.ה הסביבה ב
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1 11/8 11/1 11/5 3-0 0.7 -2.8
166042 31/10/2018
259.4
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים_
ה.ה הסביבה ב - פקיד השומה ג
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/4 11/2 3-0 0.7 0
167565 31/10/2018
259.4
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - פקיד השומה ג
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0.0 11/2 11/4 11/3 3-0 0.7 0
167575 31/10/2018
259.4
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
נ. מס הכנסה ב - ה.ה הסביבה ב
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1 11/5 11/1 11/8 3-0 0.7 -2.8
154071 31/03/2018
262.2
22/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
ה.ה הסביבה ב - בינוי והשיכון ב
רחל שגיא
הפועל ירושלים
292.3 11/2 11/1 11/5 3-0 0.7 -2.8
146979 27/02/2018
262.2
15/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
ה.ה הסביבה ב - רבנות ראשית
חני זכרי
טנש ירושלים
0.0 11/5 6/11 11/8 11/9 3-1 0.7 0
146959 27/02/2018
262.2
15/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
פקיד השומה ג - ה.ה הסביבה ב
גילה כדורי
הפועל ירושלים
0.0 11/5 11/6 11/5 3-0 0.7 0
136154 31/12/2017
0.0
21/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
ה.ה הסביבה ב - משרד החינוך א
שבתאי כהן
הפועל ירושלים
274.8 11/4 11/7 11/1 3-0 0.7 0
136110 31/12/2017
0.0
21/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
משרד לשרותי דת ב - ה.ה הסביבה ב
עליזה אוות
הפועל ירושלים
0.0 11/7 11/8 11/9 3-0 0.7 0
130516 30/11/2017
0.0
16/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
משרד החוץ א - ה.ה הסביבה ב
דובי מרקוביץ
הפועל ירושלים
0.0 11/2 11/4 11/5 3-0 0.7 0
123248 31/03/2017
0.0
16/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה ב - מ.אנרגיה
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
0.0 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 0
123197 28/02/2017
0.0
23/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה ב - מ. לבטחון פנים
דוד בן-לולו
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
123142 31/01/2017
0.0
26/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
מ. לבטחון פנים - ה.ה הסביבה ב
אודי יוגב
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 0
123077 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה ב - ר. ניירות ערך
גדון איתן
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/5 11/2 3-0 0.7 0
123047 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה ב - משרד החינוך א
שבתאי כהן
הפועל ירושלים
0.0 5/11 11/8 11/6 11/7 3-1 0.7 0
122968 31/12/2016
0.0
01/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה א - ה.ה הסביבה ב
מתי תורג'מן
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/5 11/4 3-0 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
215800
דירוג
31/12/2019
תאריך
12/12/2019
מיכל אלבז
טנש ירושלים
188.875 0-3 -4.9
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
245.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178822
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
251 3-0 -2.8
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
290.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178817
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
251 3-0 -2.8
מרים אבלס
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178813
דירוג
31/01/2019
תאריך
30/01/2019
ניצה גורן
הפועל ירושלים
300.5 0-3 -2.8
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
253.8
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים_ Φ:0.7
166059
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1 0-3 -2.8
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
259.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים_ Φ:0.7
166042
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
259.4 3-0 +0
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167565
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
259.4 3-0 +0
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167575
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1 0-3 -2.8
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
259.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
154071
דירוג
31/03/2018
תאריך
22/03/2018
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
262.2 3-0 -2.8
רחל שגיא
הפועל ירושלים
292.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
146979
דירוג
27/02/2018
תאריך
15/02/2018
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
262.2 3-1 +0
חני זכרי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
146959
דירוג
27/02/2018
תאריך
15/02/2018
גילה כדורי
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
262.2
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
136154
דירוג
31/12/2017
תאריך
21/12/2017
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
שבתאי כהן
הפועל ירושלים
274.8
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
136110
דירוג
31/12/2017
תאריך
21/12/2017
עליזה אוות
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
130516
דירוג
30/11/2017
תאריך
16/11/2017
דובי מרקוביץ
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123248
דירוג
31/03/2017
תאריך
16/03/2017
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123197
דירוג
28/02/2017
תאריך
23/02/2017
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
דוד בן-לולו
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123142
דירוג
31/01/2017
תאריך
26/01/2017
אודי יוגב
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123077
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
גדון איתן
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123047
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0 3-1 +0
שבתאי כהן
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
122968
דירוג
31/12/2016
תאריך
01/12/2016
מתי תורג'מן
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com