ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3593
קטגוריה : S40 נקודות : 302.8
נשים
95
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
176984 31/01/2019
297.2
30/01/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - בינוי והשיכון ב
רותי משה
הפועל ירושלים
251.0 6/11 6/11 6/11 0-3 0.7 +5.6
171681 31/12/2018
302.1
19/12/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
בינוי והשיכון ב - פקיד השומה ג
גילה כדורי
הפועל ירושלים
232.6 11/5 11/9 11/4 3-0 0.7 -4.9
169011 30/11/2018
296.5
28/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
בינוי והשיכון ב - ה.ה הסביבה ב
רותי משה
הפועל ירושלים
253.8 11/9 4/11 10/12 10/12 1-3 0.7 +5.6
132205 30/11/2017
300.0
30/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
בינוי והשיכון ב - משרד לשרותי דת ב
עליזה אוות
הפועל ירושלים
0.0 7/11 11/3 8/11 9/11 1-3 0.7 +0
132232 30/11/2017
300.0
30/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
משרד לשרותי דת א - בינוי והשיכון ב
נחום דוד
הפועל ירושלים
300.0 11/6 11/2 11/7 3-0 0.7 -3.5
123404 30/04/2017
0.0
27/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - משרד החינוך א
הרצל ניסים
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
123317 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - מ.אנרגיה
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/2 11/4 3-0 0.7 0
123320 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - מ.אנרגיה
אשכנזי אסף
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
123328 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - ר. ניירות ערך
דוד ניר
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/4 11/7 3-0 0.7 0
123235 28/02/2017
0.0
23/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה ב - בינוי והשיכון ב
לוי איילת
הפועל ירושלים
0.0 6/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +0
123394 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - משרד לשרותי דת א
מוטי מהדב
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 0
123396 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - משרד לשרותי דת א
נחום דוד
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
123043 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
בינוי והשיכון ב - מ. לבטחון פנים
אביה חיון
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/7 11/5 3-0 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
176984
דירוג
31/01/2019
תאריך
30/01/2019
רותי משה
הפועל ירושלים
251 3-0 +5.6
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
297.2
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
171681
דירוג
31/12/2018
תאריך
19/12/2018
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
302.1 3-0 -4.9
גילה כדורי
הפועל ירושלים
232.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
169011
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
296.5 1-3 +5.6
רותי משה
הפועל ירושלים
253.8
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
132205
דירוג
30/11/2017
תאריך
30/11/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
300 1-3 +0
עליזה אוות
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
132232
דירוג
30/11/2017
תאריך
30/11/2017
נחום דוד
הפועל ירושלים
300 0-3 -3.5
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123404
דירוג
30/04/2017
תאריך
27/04/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
הרצל ניסים
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123317
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123320
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
אשכנזי אסף
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123328
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
דוד ניר
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123235
דירוג
28/02/2017
תאריך
23/02/2017
לוי איילת
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123394
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
מוטי מהדב
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123396
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
נחום דוד
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123043
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
ענת בן אהרון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
אביה חיון
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com